Skip to main content

Zážitkový workshop: Hry s hudbou

Ak máte záujem o muzikoterapiu a radi by ste sa naučili ako môžete využiť hudbu v pomáhajúcich profesiách, neváhajte a prihláste sa na zážitkový workshop mailom na  "> . Počet miest je obmedzený. 

 

Ciele workshopu

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti aktívneho využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy.

V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

 

 

Cieľová skupina

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi, mládežou a dospelými. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

 

 

Stručný popis workshopu

Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane facilitátora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré sú využívané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Postupne budeme pracovať s niektorými základnými rytmickými cvičeniami, ukážeme a vyskúšame si rôzne elementárne hudobné nástroje, zoznámime sa s voľnou a riadenou improvizáciou, prácou s telom a pohybom,  jednoduchými masážnymi technikami, hlasom a spevom a podobne. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce s hudbou v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), pričom druhá polovica bude venovaná prevažne reflexii skúsenosti, krátkemu teoretickému exkurzu a diskusii účastníkov. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z pomáhajúcich  profesií.

 

 

Termíny workshopov

5. 3. 2017 od 13:00 do 16:00 – Prešov

26. 3. 2017 od 14:00 do 17:00 – Námestovo

 

Nájdete nás na Facebooku