Skip to main content

WORKSHOP: Základy grafológie: Písmo - zrkadlo duše (Košice)

Dátum konania: 11. máj, 8:30 - 17:30

Miesto konania: budova MINERVA, sála na 1. poschodí, UPJŠ, Košice

Registračný poplatok: 40 €/36 € pre členov SAŠAP
Počet miest: 15
Registrácia do: 7. mája 2018

 

 

Košická pobočka SAŠAP Vám v spolupráci s občianskym združením INTEGRITA + (www.integritaplus.eu) opäť prináša rozsiahly, celodenný grafologický workshop. Okrem nových schopností odbržíte aj všetky potrebné materiály a certifikát o absolvovaní. Nakoľko momentálne naši partneri z OZ INTEGRITA + absolvujú náročný proces akreditácie, je možné, že Vám v budúcnosti prinesieme aj ďalšie nadväzujúce workshopy z tejto oblasti. Preto nezmeškajte základy!

 

Lektori a odborná garancia:

- PhDr. Karolína Barinková, PhD. – teoreticko-odborná časť grafológie a psychológie
- Mgr. Monika Labancová – teoreticko-odborná časť grafológie

 

Registrujte sa titulom, menom, priezviskom, názvom Vašej školy, telefónnym číslom a informáciou o prípadnom členstve v SAŠAP na e-mailovej adrese kosice@sasap.sk. Obratom Vám zašleme číslo účtu. Vaša registrácia bude potvrdená po obdržaní registračného poplatku.
 

PROGRAM:

8:30 – 9:30          Prevod písmen do číselnej podoby a kódovanie písmen

9:30 – 10:30        Význam a úvod do grafológie. Písmo ako výraz a symbol v psychológii

10:30 – 12:30      Delenie znakov písma, grafologické znaky – komplexné dojmové znaky

12:30 – 13:00      Obedňajšia prestávka

13:00 – 14:30      Základné grafologické znaky s prepojením na osobnosť človeka – komplexné

                            dojmové znaky

14:30 – 15:30      Prvý náčrt osobnosti

15:30 – 17:00      Základné grafologické znaky s prepojením na psychológiu správania

                            a prežívania človeka

17:00 – 17:30      Odpovede na otázky, diskusia

 

Bc. Michal Bartko
FF UPJŠ
SAŠAP Košice
kosice@sasap.sk

 

 

Nájdete nás na Facebooku