Skip to main content

Workshop: Základy grafológie: Písmo - zrkadlo duše

Dátum a čas konania: 25. február 2017, 8:30-17:30

Miesto konania: Veľká zasadačka, 1. poschodie rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Registračný poplatok: 55 €/49 € pre členov SAŠAP

Počet miest: 20

Registrácia do: 19. februára 2017

 

Košická pobočka SAŠAP Vám v spolupráci s partnermi PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. (www.psycholog-ke.sk) a Občianske  združenie INTEGRITA + (www.integritaplus.eu) prináša prvý workshop letného semestra. Okrem nových schopností odbržíte aj všetky potrebné materiály a certifikát o absolvovaní.

 

Časový harmonogram:

  8:30 - 8:45 Privítanie účastníkov seminára a základné informácie o seminári

  8:45 - 09:45 Význam a úvod do grafológie, písmo ako výraz a symbol

  09:45 - 10:00 Coffee break

  10:00 - 12:00 Delenie znakov písma, grafologické znaky - Komplexné dojmové znaky

                        - písomný obraz, pohyb, forma

  12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

  13:00- 14:30 Základné grafologické znaky s prepojením na osobnosť človeka

                       - Komplexné dojmové znaky - fixácia, rytmus, individuálnosť, harmónia

  14:30 - 14:50 Coffee break

  14:50 -15:50 Prvý náčrt osobnosti

  15:50 - 16:00 Break

  16:00 - 17:00 Základné grafologické znaky s prepojením na psychológiu správania a prežívania človeka

                        - Ukážka rozboru písma.

  17:00  - 17.30   Diskusia, otázky a odpovede, záver.

 

Lektori a odborná garancia:

  - PhDr. Miroslava Heráková – klinická psychologička, psychoterapeutka

  - Mgr. Monika Labancová – za teoreticko-odbornú časť grafológie

  - PhDr. Karolína Barinková, PhD.

 

Registrujte sa titulom, menom, priezviskom, názvom Vašej školy, telefónnym číslom a informáciou o prípadnom členstve v SAŠAP na e-mailovej adrese kosice@sasap.sk. Obratom Vám zašleme číslo účtu. Vaša registrácia bude potvrdená po obdržaní registračného poplatku.

 

Bc. Michal Bartko

FF UPJŠ

SAŠAP Košice

kosice@sasap.sk

Nájdete nás na Facebooku