Skip to main content

Workshop: Tanatológia

Dátum a čas konania: 21. 3. 2017, 18:00 (cca 90 minút)

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

Registračný poplatok: 12 €/10 € pre členov SAŠAP

Počet miest: 12

Registrácia do: 19. 3. 2017

 

Smrť, hoci je jednou z najprirodzenejších súčastí nášho života, je v našej kultúre často tabuizovaná a vzbudzuje negatívne pocity, ba až hrôzu... je to ale potrebné? SAŠAP Vám pripravil ďalší unikátny zážitkový workshop, tento krát týkajúci sa tanatologických aktivít. Workshop je realizovaný pod vedením Mgr. Matúša Adamkoviča, ktorý je interným doktorandom všeobecnej a experimentálnej psychológie na Ips FF PU. Cieľom workshopu je demonštrovať a umožniť participantom zažiť niektoré aktivity konfrontácie so smrťou, úprimne popremýšľať o vlastnom živote a svojich hodnotách. To všetko v bezpečnom prostredí, avšak pod heslom „zážitok nemusí byť pozitívny, stačí, že je intenzívny“. Cieľová skupina nie je obmedzená na študentov psychológie. Upozornenie: Participácia na takomto type aktivít nemusí byť vhodná pre každého. Preto, prosím, svoju potenciálnu účasť vopred dôkladne zvážte. Workshop má skôr demonštratívny než terapeutický charakter.

 

Registrujte sa titulom, menom, priezviskom, názvom Vašej školy, telefónnym číslom, informáciou o prípadnom členstve v SAŠAP na e-mailovej adrese kosice@sasap.sk. Obratom Vám zašleme číslo účtu. Vaša registrácia bude potvrdená po obdržaní registračného poplatku.

 

Pavol Kupko

FF UPJŠ

SAŠAP Košice

kosice@sasap.sk

 

Nájdete nás na Facebooku