Skip to main content

Workshop: Snová seansa

4.4.2017
Limbova ul., Trnava

 

Cieľom workshopu bolo ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

Nájdete nás na Facebooku