Skip to main content

WORKSHOP: Psychológ na psychiatrii (Ružomberok)

Dátum a čas trvania: 15.3.2018 od 14:00 do 17:00
Miesto konania: Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok (Filozofická Fakulta) 
Registrácia do: 14. 3. 2018 
Účastnícky poplatok: 3€ člen SAŠAP/4€ študenti a zamestnanci školy/5€ verejnosť 

 

 

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, si Vás dovoľujú pozvať na ďalší workshop z oblasti klinickej psychológie. Tentokrát sa zameriame na prácu psychológa na psychiatrii. 

 

Tento workshop bude zameraný na prácu psychológa na psychiatrii; a teda ako sa dostať ku takémuto povolaniu, čo nás čaká a neminie, aké sú reálne zážitky z praxe a ako to všetko na psychiatrii chodí a prebieha? Samozrejme sa budeme zaoberať rôznymi psychickými poruchami a chorobami, ich diagnostikou, psychoterapiou, kazuistikou klientov a mnoho iného. Nebojte sa aj vopred pripraviť si otázky, aké vás z tejto oblasti zaujímajú.

 

Workshop bude pod vedením Mgr. Mareka Orenčáka, ktorý od októbra 2015 pôsobí v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie. Náplňou jeho práce je vedenie skupinovej psychoterapie pacientov so závislosťami a taktiež individuálne sedenia s pacientmi (podľa potreby). Ďalej sa venuje psychodiagnostike všetkých psychiatrických ochorení, je zaradený do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia, a je momentálne v psychoterapeutickom výcviku zameranom na psychodynamickú psychoterapiu.

 

Registrujte sa Vašim menom a priezviskom, telefónnym číslom a informáciou či ste alebo nie ste členom SAŠAP-u na adresu ruzomberok@sasap.sk Registrácia je možná aj na mieste v cene 5€.  

 

Daniela Halušková 

FF Katolíckej univerzity v Ružomberku 
ruzoberok@sasap.sk

Nájdete nás na Facebooku