Skip to main content

WORKSHOP: Prevencia Závislosti (Prešov)

Miesto konania: Trojlístok n.o. (Konštantínova 3, Prešov) 
Dátum a čas konania: 18. 4. 2018, 08:00 - 09:30 
Registrácia do: 16. 4. 2018
Účastnícky poplatok: 7€/5€ člen SAŠAP
Počet účastníkov: 8 – 15  

 

 

 

 

SAŠAP v kooperácii s neziskovou organizáciou Trojlístok n.o. pre Vás pripravili v poradí piate stretnutie z cyklu workshopov týkajúcich sa práce so závislými klientmi, klientkami a ich rodinami. 

Prvý workshop bol zameraný na vhľad do problematiky práce so závislým klientom. Druhý workshop Vás oboznámil so špecifikami práce s klientom s látkovou, ale taktiež s nelátkovou závislosťou. Na treťom workshope sme sa dozvedeli niečo o fázach práce so závislým klientom a jeho rodinou. Na predposlednom workshope ste mali možnosť oboznámiť sa detailnejšie s tým, ako pracovať s rodinou klienta a taktiež sme rozprávali o kodependencii (spoluzávislosti). Posledný workshop z tohto cyklu bude zameraný na prevenciu.

Workshop je určený pre psychológov, sociálnych a komunitných pracovníkov, ale taktiež pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o tejto problematike. Účasť na tomto workshope nie je podmienená účasťou na predošlých  workshopoch. Workshop bude realizovaný pod vedením Mgr. Kristíny Polákovej. 

O lektorke: Mgr. Kristína Poláková pôsobí ako psychologička v neziskovej organizácií Trojlístok. Poskytuje poradenstvo, psychoterapiu, krízové intervencie a vedie edukačný program. Taktiež realizuje programy primárnej prevencie v končiacich ročníkoch základných škôl a na stredných školách. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku pre systemickú skúsenosť. Disponuje pracovnými skúsenosťami z psychodiagnostickej oblasti, praxou na psychiatrickom oddelení, v resocializačnom zariadení a na referáte poradensko-psychologických služieb.

 

Registrácia: Registrujte sa Vašim menom a priezviskom, telefónnym číslom a informáciou či ste alebo nie ste členom SAŠAP-u na adresu presov@sasap.sk a obratom Vám bude zaslané číslo účtu, na ktoré je potrebné uhradiť účastnícky poplatok (7€/5€ člen SAŠAP). Registrácia Vám bude potvrdená po prijatí účastníckeho poplatku a je otvorená do 16. 4. 2018., respektíve do naplnenia kapacity workshopu.

 

Bibiána Jozefiaková 

SAŠAP Prešov
presov@sasap.sk

Nájdete nás na Facebooku