Skip to main content

Workshop: Praktické aplikácie psychologických metód vo výbere zamestnancov

Dátum konania: 21.11.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

Workshop bol zameraný na behaviorálnu metódu  vedenia rozhovoru. Mali sme možnosť pochopiť, čo je dôležité pri vedení správneho pohovoru, aké sú časté chyby pri pohovore, či dokonca na čo sa zamerať pri výbere, ak vedieme pohovor. Boli nám vysvetlené základné prvky, z ktorých sa skladá proces pohovoru.

 

Workshop viedla Silvia Orosová MSc so svojou asistentkou Bc. Magdalénou Zemkovou. Mali sme možnosť zorganizovať dve skupiny. Prvá bola doobedňajšia a druhá skupina poobedňajšia. Touto cestou chcem všetkým poďakovať  a verím, že sa zúčastneným táto udalosť páčila. Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie podobného typu, kde budeme môcť rozvíjať svoje schopnosti.

 

Bc. Ivan Schmidt

FF UPJŠ

SAŠAP Košice

kosice@sasap.sk

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku