Skip to main content

Workshop: Praktické aplikácie psychologických metód vo výbere zamestnancov

Dátum konania: 28.11.2016, 1. skupina 8:30-12:00, 2. skupina 13:00-16:30

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

Registračný poplatok: 10 €/7 € pre členov SAŠAP

Počet miest: 20 v každej skupine

Registrácia do: 21.11.2016

 

Našimi váženými hosťami, ktorí povedú tento workshop, budú špecialisti spoločnosti Personal Development Hub (Bratislava, www.pdhub.eu). Ciele a obsah workshopu:

  • Získate informácie o najčastejšie využívaných metódach pri výbere zamestnancov: behaviorálne interview, Assessment Centrum či profesijná diagnostika.
  • Naučíte sa viac o ich praktických aplikáciách formou príkladov z praxe a vlastného zážitku ako hodnotiteľ aj hodnotený.
  • Zvýšite si svoje šance na úspech vo výberovom konaní.
  • Získate osvedčenie o absolvovaní workshopu.

 

Bc. Michal Bartko

FF UPJŠ

SAŠAP Košice

kosice@sasap.sk

 

Nájdete nás na Facebooku