Skip to main content

Workshop: Čo v hudbe nás (ne)priťahuje

 

Dňa 28. 02. 2017 sa v ŠD Zobor uskutočnil workshop s názvom Čo v hudbe nás (ne)priťahuje. Workshop sa konal pod vedením Mgr. Petra Kusého, PhD. a vychádzal z teoretickej interpersonálnej hypotézy hudby, ktorú navrhoval a overoval Knobloch. Všetci zúčastnení si mohli skúsiť rôzne techniky a metódy, zoznámili sa s daným výskumom a získali veľa užitočných poznatkov o tom, ako sa dá muzikoterapia využiť v praxi. Záver bol venovaný voľnej diskusii a otázkam účastníkov. Celú akciu sprevádzala dobrá nálada, veľký záujem a množstvo príjemných ohlasov. Zúčastnení vyjadrili úprimné nadšenie a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s podobnou tematikou.

 

 

Dunja Balaban
UKF FSVaZ

Nájdete nás na Facebooku