Skip to main content

Workshop: Integratívna psychoterapia

Dátum konania: 17.10.2016

Miesto konania: Katedra psychológie, UPJŠ, Košice

 

Prvou akciou tohto semestra košickej pobočky SAŠAPu bol workshop na tému - Integratívna psychoterapia. Všetci zúčastnení sa mohli dozvedieť základné informácie ohľadom tohto typu psychoterapie, no taktiež sme im sprostredkovali aj konkrétnejšie postupy, ktoré im lepšie priblížili danú problematiku. V diskusii sa mali možnosť sami vyjadriť a opýtať sa na všetko, čo ich zaujíma. Pre prípad vážneho záujmu boli na záver účastníci odporúčaní na kompetentné osoby a organizácie, ktoré zabezpečujú oficiálny psychologický kurz integratívnej psychoterapie. Dobrá nálada a množstvo poznatkov zabezpečili spokojnosť každého, kto sa prihlásil a prišiel si rozšíriť obzor.

 

Bc. Richard Bodnár

FF UPJŠ

SAŠAP Košice

kosice@sasap.sk

Nájdete nás na Facebooku