Skip to main content

Výzva na pozíciu Vice-Member Representative!

Výzva na pozíciu Vice-Member Representative

Blíži sa koniec funkčného obdobia národného reprezenta (MR) SAŠAP pre EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations). Na konci tohto obdobia preberá funkciu národného reprezentanta vice-národný reprezentant (vice-MR), ktorý bude túto pozíciu zastávať počas mandátu jedného roka.

 

Uvoľňuje sa teda pozícia vice-národného reprezentanta a je nám potešením vyzvať všetkých študentov psychológie, aby sa o túto poziciu uchádzali. Ide o funkciu vyžadujúcu znalosť anglického jazyka a určitú dávku zodpovednosti. Odmenou je možnosť zúčastňovať sa rôznych zahraničných udalostí a podieľať sa na rozvoji psychológie za hranicami Slovenska a aktívne členstvo v SAŠAP.

 

Prihlášky posielajte do 31. 3. 2015 !!!

 

Podmienkou je vyplniť prihlášku v anglickom jazyku a odoslať ju spolu so životopisom (stačí v slovenskom jazyku) na emailovú adresu: .

 

Viac informácii o SAŠAP sa dozviete na www.sasap.sk a o EFPSA na www.efpsa.org.

PrílohaVeľkosť
Vice-member-representative-application.doc497.5 KB

Nájdete nás na Facebooku