Skip to main content

Spolupráca s AIESEC Comenius University

SAŠAP nadviazala spoluprácu s organizáciou AIESEC, ktorá poskytuje svojim členom komplexnú skúsenosť rozvoja pozostávajúcu z vedúcich pozícií, zahraničných stáží a globálneho vzdelávania. Členovia SAŠAP sa podieľajú na realizácii tzv. Assessment Centier, kde majú možnosť participovať na výberovom procese uchádzačov o vedúce pozície v organizácii AIESEC. SAŠAP touto spoluprácou ponúka svojim členom cennú skúsenosť s organizovaním assessment centra, hodnotením uchádzačov a podávaním správ o výkonoch jednotlivých účastníkov assessment centra.

Nájdete nás na Facebooku