Skip to main content

"Snová seansa" v Trnave a v Nitre

Dňa 11.10.2014 v sobotu popoludní sa uskutočnil v Trnave pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP už po druhý krát zážitkový workshop „Snová seansa“ pod vedením Mgr. Michaely Ptákovej, Mgr. Petra Kusého a Mgr. Dominiky Bátoryovej. Aj tentoraz nám poskytlo OZ Macko Uško v Trnave veľmi príjemné a dôstojné  priestory, ktoré dotvárali workshopu tú pravú atmosféru pre zážitkovú prácu s našimi snami. Workshopu sa zúčastnili najmä študenti psychológie z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, tiež študenti  psychológie z Trnavskej univerzity v Trnave.

Víkend plný snov pokračoval 12. 10. 2014 v nedeľu v dopoludňajších hodinách v Nitre v priestoroch študentského domova Zobor. Tešila nás účasť študentov psychológie z viacerých fakúlt a tiež absolventov psychológie, ktorí si našli čas a cestu a mali záujem dozvedieť sa niečo o možnostiach práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Veľmi príjemnú, otvorenú, priateľskú a tvorivú atmosféru ukončila plodná diskusia v závere workshopu a ďalšie rozhovory a diskusie, ktoré pokračovali aj ex post v kuloároch.

Účastníci obidvoch workshopov mali možnosť krátkeho náhľadu do možností využitia práce so snami v praxi z pohľadu Integrovanej psychoterapie/Knobloch, ktorá využíva najmä psychodrámu, modelovanie a hranie rolí (vrátane zámeny rolí), techniku prázdnej stoličky (resp. personifikáciu a reflexiu neživých predmetov obsiahnutých v snoch), voľné asociácie a podobne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že v Trnave a rovnako v Nitre sme sa na Snovej seanse nestretli naposledy a dúfame, že už v letnom semestri sa nám podarí zorganizovať ďalší zážitkový workshop (nielen pre „snílkov“).

 

Za SAŠAP tím

Peter Kusý & Dominika Bátoryová

Nájdete nás na Facebooku