Skip to main content

"Snová seansa" v Bratislave

 

 

 

Ďna  4.5.2015 organizovala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie študentom psychológie v Bratislave zážitkový workshop, ktorý sa týkal práce so snami v rámci psychoterapie. Workshop  s názvom „Snová seansa“ bol  pod vedením Mgr. Petra Kusého a SAŠAP ho organizuje každoročne v rôznych mestách SR už tretí rok. 

 

 

 

 

 

Samotný workshop sa skladal z dvoch častí. Prvou bola zážitková časť,  ktorú tvorila práca so snami prostredníctvom viacerých psychoterapeutických techník integrovanej psychoterapie. Účastníci tak mali možnosť spoznať a  zažiť techniky „na vlastnej koži“, čo bolo aj hlavným prínosom workshopu. Druhú časť tvorilo teoretické ukotvenie použitých techník a prístupu. Východiskom bola integrovaná psychoterapia, ktorej autormi sú Knobloch a Knoblochová.  Záver bol venovaný diskusii a otázkam účastníkov.

Martin Vrabeľ, SAŠAP BA

 

 

Nájdete nás na Facebooku