Skip to main content

„Snová seansa“ Nitra 6.4. 2014

Prvú aprílovú nedeľu sa konal v Nitre v priestoroch internátu ZOBOR zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“. Workshop ponúkal študentom exkurz do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie – Knobloch. Interaktívna a zážitková forma dala účastníkom  možnosť zažiť na vlastnej koži psychoterapeutickú prácu s konkrétnym snom. Každý zo zúčastnených bol súčasťou zinscenovaného sna, ktorý sa modeloval za pomoci psychodrámy a expresívnych techník v rozmedzí troch hodín. Nitriansku skupinu tvorilo 11 účastníkov (študentov) a traja facilitátori, ktorí sú frekventantmi výcviku v Integrovanej psychoterapii – Knobloch v Kroměříži (INCIP). Akcia bola zorganizovaná pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie – SAŠAP. Pozitívne ohlasy a spätná väzba od účastníkov nám dáva vízie pre ďalšie akcie podobného typu v budúcnosti.

Nájdete nás na Facebooku