Skip to main content

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

sps-logo

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť je občianske združenie, je dobrovoľnou, nezárobkovou, odbornou, samofinancovanou a preto hospodársky aktívnou organizáciou, samostatným právnym subjektom, ktorý združuje záujemcov o jej ciele, vznikla 2.10.1990. Cieľom SPS je rozvíjanie rôznych formiem psychoterapie poriadaním vedeckopracovných schôdzí, teoretických a praktických seminárov, kongresov a školiacich akcií pre svojich členov a tým prispievať k zlepšeniu starostlivosti o duševné zdravie obyvateľstva. SPS akredituje výcviky v psychoterapii a vedie Zoznam psychoterapeutov SR. Zastupuje svojich členov pri jednaní s orgánmi štátnej správy, samosprávy, profesných organizácií a zdravotnými poisťovňami.

Predseda výboru SPS: MUDr. Jana Vránová
Tel: 02/52636308, 0903 455 772
E-mail: spirare@stonline.sk

Viac informácií: www.psychoterapia-sk.sk

Nájdete nás na Facebooku