Skip to main content

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

spssav-logo

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

V rámci Slovenskej psychologickej spoločnosti pracujú v súčasnosti tieto sekcie:

sekcia sociálnej psychológie
sekcia školskej psychológie
sekcia existenciálnej psychológie
sekcia adleriánskej psychológie
sekcia psychológie zdravia

Predseda: PhDr. Ivan Sarmány Schuller
E-mail: expssarm@savba.sk

Viac informácií: www.psychologia.sav.sk/sps/

Nájdete nás na Facebooku