Skip to main content

Slovenská komora psychológov

skp-logo

Slovenská komora psychológov je zákonnou nástupkyňou Slovenskej komory psychológov, ktorá bola ustanovená na základe zákona NR SR č.199/1994 Z.z. a sekčnej komory psychológov SKIZPALT.Je profesnou organizáciou psychológov s právami a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú zo zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.

Združuje psychológov, ktorí sú jej členmi. Registruje všetkých, ktorí vykonávajú povolanie psychológa. Chráni práva a záujmy svojich členov. Zastupuje svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu povolania. Rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie.

Prezident: PhDr. František Skokan
E-mail: prezident@komorapsychologov.sk

Viac informácií: www.komorapsychologov.sk

Nájdete nás na Facebooku