Skip to main content

Si študentom/kou či absolventom/kou psychológie? Čo Ti pri štúdiu či po ňom v tejto oblasti chýba? Podeľ sa o svoje názory! SAŠAP prieskum

SAŠAP plánuje organizovať rôzne odborne vzdelávacie aktitivty pre študentky a študentov a absolventky a absolventov psychológie. Za týmto účelom by sme Ťa poprosili vyplniť krátky dotazník, z ktorého budeme vychádzať pri organizovani našich budúcich projektov.

Dotazník pozostáva z dvoch častí. Prvá časť dotazníka sa týka toho o akú formu prednášok a o akú tematickú oblasť by si mal/a záujem. Druhá časť si týka odborných stáží, ktoré si absolvoval/a v oblasti psychológie.

dotazník môžeš vyplniť na nasledujúcom odkaze >> tu <<

Nájdete nás na Facebooku