Skip to main content

SAŠAP pobočka v Košiciach

Vedúci pobočky: Bc. Michal Bartko

Zástupca vedúceho pobočky: Bc. Katarína Havrillová

Kontakt: kosice (at) sasap.sk

 

Sme novovzniknutou pobočkou (október 2015) SAŠAPu. Našim cieľom je zaktivizovať najmä študentov psychológie UPJŠ a zapojiť ich do dialógu a interakcie s odborníkmi z praxe. Zároveň chceme podporiť aj medziodborovú komunikáciu a všeobecné povedomie o psychológii.

 

Svoju činnosť sme úspešne začali sériou diskusií s psychológmi aplikovaných smerov. Tieto diskusie v budúcnosti zameriame aj na aktuálne spoločenské témy, pričom máme v pláne zapájať aj odborníkov z príbuzných odborov, ktoré s danou psychologickou témou budú súvisieť (napr. psychiatria, sociológia...).

Naša pobočka sa pomaly rozrastá a s príchodom nových aktívnych členov pripravíme sériu praktických workshopov. Celkovo sa zameriavame skôr na profesijné vzdelávanie a rozvoj súvisiacich schopností. Radi medzi sebou privítame ďalších členov, ktorí prinesú nové podnety a námety na ďalšie akcie, ktoré spoločne vytvoríme.

Nájdete nás na Facebooku