Skip to main content

SAŠAP pobočka v Bratislave

Vedúci pobočky: Martin Vrábeľ

Zástupca vedúceho pobočky: Lucia Ružovičová

Kontakt: bratislava (at) sasap.sk

 

Bratislavská pobočka SAŠAP-u vznikla v septembri 2014. Súčasným vedúcim pobočky je Martin Vrabeľ a jeho aktuálnou zástupkyňou Lucia Ružovičová. Jej cieľom je vytvoriť aktívnu a jednotnú spoločnosť študentov a absolventov psychológie, v rámci ktorej môžu spoločne profesionálne rásť, vzdelávať sa , kreatívne využívať  znalosti zo psychológie, získavať kontakty a možnosť nadobudnúť prax.  SAŠAP ponúka možnosť  zúčastniť sa  rôznych workshopov, prednášok, diskusií či zaujímavých odborných konferencií.  Študenti psychológie sa môžu stať členmi SAŠAP-u aj v Bratislave ako pasívnou tak aj aktívnou formou ( pre bližšie info pozri členstvo). Otvorené dvere majú všetci, ktorí  sa zaujímajú o psychológiu a majú chuť v tejto oblasti tvoriť, realizovať sa a zvyšovať svoje možnosti v kariérnom postupe.  Bratislavská pobočka rada príjme medzi seba nových členov, ktorí sa chcú pridať k realizácií jej vízie.

Nájdete nás na Facebooku