Skip to main content

SAŠAP na AZU Big Day v Trnave

SAŠAP stánok na AZU Big Day 2014 v Trnave

Dňa 8.10.2014 v stredu sa v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda konala akcia s názvom AZU BIG DAY. AZU je skratka názvu Aktivita zvyšuje úspech, čo je nezisková organizácia pre študentov – dobrovoľníkov. Hlavnou myšlienkou akcie AZU BIG DAY bolo oboznámiť študentov UCM s mimoškolskými aktivitami a predstaviť im študentské organizácie, ktoré fungujú na ich škole. Organizácie sa prezentovali svojimi činnosťami a aktivitami a pozývali študentov, aby sa k nim pridali alebo aby aspoň prišli na nejakú z ponúkaných akcií. Pre študentov psychológie sme sa predstavili aj my, trnavská pobočka SAŠAP-u. Svoje pôsobenie začala ešte len minulý akademický rok, ale stihli sme už viacero akcií, ktoré sme študentom aj horlivo prezentovali a pozývali ich na ďalšie. Bolo milým prekvapením, keď sa pri nás zastavili aj pedagógovia a dokonca aj prodekan UCM, ktorý nám poprial veľa šťastia a úspechov, čo pre nás naozaj veľa znamenalo. Veríme, že akcia AZU BIG DAY nám pomohla dostať sa ešte viac do vedomia všetkých študentov nie len psychológie, čo bolo našou prioritou, ale aj študentov iných odborov a samozrejme pedagógov. 

 

Lucia Gregová

 

(SAŠAP pobočka v Trnave)

Nájdete nás na Facebooku