Skip to main content

SAŠAP na 31. EFPSA kongrese v Azerbajdžane

 

V termíne od 23. do 31.4.2017 sa slovenská výprava za SAŠAP zúčastnila 31. EFPSA kongresu, ktorý sa tento rok konal v Azerbajdžane. Slovenská posádka pozostávala zo 7 študentiek psychológie- Eriky Kajátiovej a Veroniky Kasardovej z Prešovskej univerzity, Silvie Bohdanovej a Dadky Martoníkovej z Katolíckej univerzity v Ružomberku, Evky Phanvanovej z University of Sussex, Anny Stekrovej z University College London a mňa, Lucie Martančíkovej z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Kongres hostil študentov a absolventov psychológie z 32 európskych krajín, čo zaručovalo kultúrnu diverzitu stretnutia. Účastníkov čakal skvelý vedecký aj sociálny program. Téma tohto ročníka bola “Humanity Today -  Individuals & Society”, študenti aj odborníci sa vyjadrovali k témam utečenectva, ich situácií v Európe či k menšinovej problematike, no záujemcovia sa mohli zúčastniť aj workshopov zameraných na time management či zážitkové učenie.

 

V rámci sociálneho programu bolo o zábavu zaručene postarané. Hneď v pondelok sa konal kultúrny večer, kde mala každá krajina pripravený stôl, na ktorom ste mohli ochutnať ich národné špeciality. Dlhý rad sa už ako zvyčajne tvoril pri Fínoch, ktorí sú povestní svojím nápojom Mintu. Príjemné tiež bolo stráviť čas pri švajčiarskej a rakúskej čokoláde, či nórskom sladkom syre. V utorok sa nám v rámci azerbajdžanskej noci predstavili domáci so svojim tradičným tancom a spevom. Dovolím si tvrdiť, že pre väčšinu návštevníkov bolo fascinujúce sledovať zvyky krajiny, ktorá nám svojou kultúrou nie je až tak podobná. Ostatné večery sme mohli stráviť pri vatre s ďalšimi účastníkmi, zdieľať poznatky a názory z rôznych uhľov pohľadu. Každý ponadväzoval nové známosti, spoznal študentov rovnakého odboru z iných krajín a mal možnosť nadobudnúť poznatky, ktoré sa dajú len veľmi ťažko získať z Googlu.

 

Na kongrese sa každoročne mení mandát pozícií v EFPSA. Ako Vice-MR (Vice-Member Representative) za SAŠAP som sa zúčastnila hlasovaní aj pracovných stretnutí s Member Representatives ostatných krajín. Bol to náročný, no nesmierne obohacujúci týždeň pre všetkých. Myslím, že je nemožné nepodľahnúť “EFPSA spiritu” a v deň lúčenia sa každému odchádzalo ťažko. Útechou pri našej “EFPSA depression” nám je jedine to, že v októbri sa pracovná komunita stredne na EB&MR v Belgicku a my ostatní o rok na kongrese, ktorý sa koná na Malte!

 

Zároveň gratulujem Erike Kajátiovej ku zvoleniu do funkcie Member Representatives Officer, Janke Ferkovej do funkcie Member Representative, mojej maličkosti Lucii Martančíkovej na pozíciu Vice-Member Representative, Anne Štekrovej ako Travel Network Team Member. Do odštarovaného mandátu Vám želám veľa chuti, inšpirácie a nových skúseností.

 

Lucia Martančíková

Vice-Member Representative                                

                                                                      

Nájdete nás na Facebooku