Skip to main content

Írsko 2013

Stretnutie národných reprezentantov v Írsku

Zástupca: Nika Šablatúrová

 

Tak ako každoročne, aj tento rok sa na prelome októbra a novembra konalo stretnutie národných reprezentantov, organizačných tímov a realizačných tímov Európskej federácie asociácií študentov psychológie (EFPSA). Zúčastnila som sa ho ako národný zástupca jednej z 32 členských asociácií teda Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP).

Stretnutie sa konalo v severnej časti Írska, v malej dedinke neďaleko pobrežia. Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotiť úspešnosť a výsledky prvej polovice nášho mandátu a naplánovať tú druhú. Nakoľko sa ho zúčastnili, aj organizačné tímy nadchádzajúcich udalostí ako je kongres v Rumunsku, či konferencia v Holandsku, získali sme podrobnejšie informácie a detaily, ktoré sa daných udalostí týkajú. Špeciálnu pozornosť som venovala konferencii a spôsobu organizácie, nakoľko by sme sa ako SAŠAP radi podujali na organizovanie konferencie v roku 2014. Na programe boli tiež voľby, kde sme my reprezentanti členských asociácií volili krajinu v ktorej budú prebiehať letné školy, kto bude stáť na čele realizačných tímov a iné. ESS teda letná škola zameraná na výskum sa po odhlasovaní bude konať v neďalekom Rakúsku a TTT teda tréning trénerov sa bude odohrávať v Slovinku. Boli nám bližšie predstavené aj všetky EFPSA servisy ako aj ich plány a vízie, či očakávania od nás. Súčasťou tohto týždňa, ktorý bol plný intenzívneho programu boli aj workshopy zamerané na vedenie skupiny či na naučenie sa správne pracovať s novým serverom, ktorý EFPSA zavádza, aby sme boli v neustálom kontakte. Viedli sme pomerne búrlivú diskusiu na tému exkluzivity tzv. do akej miery budú EFPSA servisy a akcie umožnené pre študentov psychológie, ktorí nie sú členmi žiadnej národnej asociácie. Taktiež sme značnú časť nášho času venovali podrobnejšiemu prepracovaniu prihlášok na kongres. Po dvoch dňoch argumentovania a protiargumentovania sa nám podarilo vytvoriť finálnu verziu prihlášky, ktorú bude možné vidieť už v najbližších mesiacoch, kedy sa študenti budú môcť prihlásiť na kongres v Rumunsku.

Po EFPSA stretnutí odchádzam vyšťavená a unavená, ale za to plná vízií, motivácie, plánov, ale tiež povinností, ktoré sa mi snáď podarí vykonať na 100%.

 

Nika Šablatúrová

Nájdete nás na Facebooku