Skip to main content

Rozvojový tréning VŠÍMAVOSŤ, 9.11.2013

Všímavosť 9.11.2013

Dňa 9. novembra 2013 sa pod záštitou SAŠAPu uskutočnil v Ružomberku prvý z dvoch plánovaných rozvojových tréningov. Tento bol zameraný na rozvoj všímavosti. Zúčastnilo sa ho 11 študentov psychológie. Tréningom sprevádzala študentka Karlovej Univerzity v Prahe Katarína Sabolová, ktorá je absolventkou letnej školy Train the trainers, organizovanej. V priebehu štyroch hodín sa účastníci venovali rôznym aktivitám zameraným na všímavosť, jej vnímanie a pochopenie, ale hlavne  sa zamýšľali nad potrebou všímavosti v každodennom živote.

Nájdete nás na Facebooku