Skip to main content

Rok 2011

 

 

Kongres: Poľsko, Borowice

Zástupca: Bc. Pia Smolcová

 

 

Poľský kongres bol opäť veľkolepým zážitkom pre všetkých zúčastnených. Svojou účasťou ho poctil aj prezident EFPA (European Federation of Psychologist’s Associations) Prof. Dr. Robert A. Roe, čo znamenalo krok vpred pre spoluprácu s profesionálnymi organizáciami. Kongres v Poľsku sa však stal významným najmä pre SAŠAP. Práve na tomto kongrese, sme sa po prezentácií SAŠAPu  a následnom hlasovaní stali plnohodnotnými členmi EFPSy. Čo znamenalo otvorené dvere pre slovenských študentov, ktorí sa môžu zúčastňovať všetkých podujatí organizovaných EFPSou. Avšak stále nás čaká veľa práce, aby sa o EFPSe dozvedeli všetci študenti psychológie na Slovensku a mohli tak využívať všetky výhody a príležitosti, ktoré naše členstvo prináša.

 

SAŠAP sa stal oficiálnym členom EFPSA.

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku