Skip to main content

Rok 2010

 

Kongres: Holandsko

Zástupca: Pia Smolcová

 

V dňoch 18.-25. apríla 2010 sa Paula Smolcová ako členka a zástupkyňa SAŠAP zúčastnila na 24. kongrese EFPSA v Baarlo v Holandsku. Účasťou a prezentáciou SAŠAP na tomto kongrese sa Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie stala tzv. Observer Country – krajinou, ktorá sa uchádza o plnohodnotné členstvo. Členovia SAŠAP majú však k dispozícii všetky možnosti ktoré ponúka EFPSA rovnako ako členovia asociácií, ktorí sú plnohodnotnými členmi EFPSA. Našim úsilím však je uchádzanie sa o plnohodnotné členstvo vo federácií, čo je ďalším cieľom SAŠAP.

 

Nájdete nás na Facebooku