Skip to main content

Realizačný tím

V prípade akýchkoľvek pripomienok, nápadov a problémov píšte na info@sasap.sk alebo kontaktujte niekoho z dole uvedených.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj na poštovej adrese:

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

Silvia Bohdanová

Staničná 491

038 43 Kláštor pod Znievom

 

Bankové údaje:

Účet SAŠAP, vedený v OTP Banke Slovensko a.s. 

č. ú.: 14256672/5200;

IBAN: SK5752000000000014256672. 

 

Organizačná štruktúra:

VÝBOR:

Prezidentka: Mgr. Nika Šablatúrová, prezident (at) sasap.sk
Bc. Nika Šablatúrová

Niečo o mne: Som skutočne aktívny človek, ktorý obľubuje rôznorodé činnosti. Považujem sa za cieľavedomú a verím, že s pozitívnym prístupom, odhodlaním a prepracovaným time – managementom je možné (takmer) čokoľvek ;-)

Vzdelanie:

2016 – trvá: interný doktorand, Katedra psychológie, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita

2011 – 2016 Katolícka univerzita v Ružomberku

2014 - 2015 Universidade Católica Porto, Portugalsko (Erasmus+)

2012 - 2013 Lessius Antwerpen, Belgicko (Erasmus)

Voľný čas: 

Mám rada cestovanie, objavovanie nových kultúr, tradícií a spoznávanie nových ľudí. Za možnosť realizovať sa v tejto oblasti som špeciálne vďačná SAŠAPu a EFPSA.

Cestujem síce rada, ale ešte radšej sa vraciam domov, kde veľa svojho voľného času trávim v prírode, či už turistikou alebo prechádzkami. Najlepšie si oddýchnem pri knihe, ale rovnako rada vypínam pri športe.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Každá oblasť psychológie má pre mňa svoje špecifické čaro. Primárne sa však zaujímam o sociálnu psychológiu,  nelátkové závislosti a vplyv technológií na jednotlivca. Tiež inklinujem ku psychológií športu a zdravia. Medzi moje ďalšie záujmy v psychológií patrí neformálna edukácia dospelých.

Bakalárska práca: Vybrané nelátkové závislosti

Diplomová práca: Osobnostné vlastnosti a copingové stratégie ako prediktory vykonávania rizikového športu

Dizertačná práca: Používanie digitálnych technológií a well-being u adolescentov a mladých dospelých

Motto: „Ak sa ti niečo nepáči zmeň to, ak sa ti nedarí to zmeniť, zmeň na to svoj pohľad.“

 

Viceprezident: Mgr. Matúš Adamkovič, viceprezident (at) sasap.sk
Mgr. Matúš Adamkovič

Niečo o mne: Mýty a legendy vravia, že som otvorený najrôznejším skúsenostiam, zároveň maximálne tolerantný (s heslom rob čo chceš, pokiaľ to neobmedzuje/neubližuje iným) a geneticky vhodne vybavený do sveta a do života. Mám rád výrazne špecifických ľudí, čas trávim efektívne a snažím sa o sústavný avšak prirodzený progres. Vo väčšine oblastí som, ak je to (ne)možné veľmi prieberčivý a rád priznávam, že mám občas narcistické sklony, ale objektívne konštatujem, že je to zvládnuteľné. Som rád mimo komfortnú zónu (sem-tam asi aj iných) a mám narušené biorytmy.

Vzdelanie:

2015 – trvá: interný doktorand, Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

2010 – 2015: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

Voľný čas: Veľmi nediferencujem, či mám voľný čas alebo nie, keďže 90% toho, čo robím ma ozaj baví...a čo môže byť krajšie? Každopádne, som bývalý freestyle futbalista, v súčasnosti sa skôr hýbem (vygoogli si Ido Portal, kalistenika alebo kalokagatia) než „športujem“, popri tom ide simultánne veda a sústavné učenie sa v najčistejšom význame slova. Rád drtím aj PC hry, mimoriadne rád RPG, ale obmedzujem ich na offline. Čítam fantasy a poéziu (optimálne takú, ktorú napísal Poe), nepohrdnem ani niektorými superhrdinami. Nedá mi nepochváliť môj relatívne úzky okruh mimoriadne (ale ozaj, že mimoriadne) schopných a inšpiratívnych priateliek a priateľov, avšak častokrát som najradšej sám. Ináč, zbožňujem Villeho Vala. A Niku. A seba :D

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Primárne kognitívna psychológia – testovanie vyšších kognitívnych funkcií (riešenie komplexných problémov, inteligencia, tvorivosť) a kognitívnej výkonnosti. Sekundárne je to zážitková pedagogika, evolučná psychológia, neurovedy, PC hry, plus, bohužiaľ, často tabuizované témy ako smrť alebo sexuálne variácie.

Dizertačná práca: Kognitívny výkon pacientov s diagnostikovanou depresívnou poruchou
Diplomová práca: Inteligencia ako prediktor riešenia komplexných problémov
Bakalárska práca: Tvorivosť u adolescentov: rozdiely a bla bla...

Motto: „Priatelia sú ako zemiaky, keď ich zješ tak zomrú“ (fakt neviem kto) a „With great power comes great irresponsibility“ (Deadpool)

 

Viceprezident: Bc. Michal Bartkoviceprezident (at) sasap.sk
Mgr. Michal Bartko

Niečo o mne: Svoju životnú cestu som istý čas hľadal, preto som pôvodne študoval architektúru, čo ma natrvalo ovplyvnilo. Pozitívne, samozrejme. Taktiež som bývalý divadelný herec, stále orientovaný na umenie. Zaujímam sa takmer o všetko, no v psychológii som sa definitívne našiel. Môj pohľad na život je holistický a rád aktívne participujem na spoločenskom živote.

Vzdelanie:

2013 - trvá - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, psychológia

2009 - 2012 - Technická univerzita v Košiciach, architektúra a urbanizmus

Voľný čas: Akčné športy, spoločenské vedy, umenie, sebavzdelávanie.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Sociálna psychológia, vojenská psychológia, psychológia architektúry

Bakalárska práca: Porušovanie noriem v kontexte na cieľ orientovaného správania (2016)

Motto: „Peklo je to, z čoho si ho urobíte.“

Viceprezidentka: Bc. Eva Phanvanová, viceprezident (at) sasap.sk
Bc. Eva Phanvanová

Niečo o mne: Som úprimná, bezprostredná osoba, ktorá miluje denné aj nočné snenie a zbožňuje filozofické debaty. Rada spoznávam dosiaľ nepoznané. Inšpiráciu nachádzam v hudbe, umení, príbehoch a tichu.

Vzdelanie:

2016 - trvá - University of Sussex, Brighton

2012 - 2016 - Katolícka univerzita v Ružomberku

2016 - Universidade Católica Porto, Portugalsko (Erasmus+ štúdium)

2014 - Psychologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika (Erasmus, stáž)

2013-2014 - Thomas More Antwerpen, Belgicko (Erasmus, štúdium)

Voľný čas: Dospievanie som prežila s knihou v ruke. Veľmi rada sa prechádzam, či už v prírode, alebo v meste - je to lacnejšie a prečistí to hlavu. Mám rada futbal, kalčeto či volejbal, no netrénujem len telo, ale aj myseľ, pretože rada lúštim hlavolamy.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Najviac inklinujem k vedeckej psychológii a zaujímam sa o oblasť výskumu synestézie. Taktiež mám slabosť pre podprahové vnímanie a fungovanie ľudského mozgu.

Bakalárska práca: Synestézie

Magisterská práca: Diagnosis and cognitive correlates of sequence-space synaesthesia

Motto: “Preži každý svoj deň tak, aby to bol ten najkrajší deň tvojho života.”

ČLENOVIA VÝBORU:

Bc. Daniela Martoníkovámartonikova (at) sasap.sk
Bc. Daniela Martoníková

Niečo o mne: Momentálne už druhý rok študujem psychológiu. Táto veda si ma pomaly, ale isto pripútala. Som veľmi aktívna, čo znamená, že stále musím niečo robiť. Neznášam nudu – unavuje ma. :-) Som úplný extrovert aj zo všetkými nevýhodami, ktoré to prináša. Som cieľavedomá a vytrvalá, ale ruka v ruke s týmito vlastnosťami, kráča aj moja zarytá tvrdohlavosť. Ak treba som zodpovedná a spoľahlivá (ale nechcite to odo mňa príliš často). Mám rada zvieratá a nemám rada keď ma niekto podceňuje. Stále skúšam nové veci a chcela by som sa naučiť všetko, čo sa dá. :-)

Vzdelanie:

2012 - trvá Katolícka univerzita v Ružomberku, psychológia

2013-2014 Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland (Erasmus)

2015-2016 Thomas More Antwerpen, Belgicko (Erasmus)

Voľný čas: Často a rada športujem – aktívne aj pasívne. Zbožňujem tanec, ale v poslednom čase som závislá na turistike a kráse našich hôr. Väčšinu ušetrených peňazí míňam na cestovanie, festivaly alebo knihy. Hudba sprevádza celý môj život a tiež si rada pozriem dobrý film. Najlepší relax je v spoločnosti mojich priateľov.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Osoba, ktorá ma najviac v psychológii zaujala je Viktor Emanuel Frankl a jeho logoterapia. Zároveň ma zaujíma manželské a párové poradenstvo a správanie detí z rozvedených rodín. Prekvapilo ma, že ma začala baviť aj gerontopsychológia.

Motto: „Bojuj za to, čomu veríš!“

Martina Petríková
Melitta Tóthová

Niečo o mne: Rada o sebe tvrdím, že som komunikatívna, avšak záleží od okolností a ľudí, ktorí sú prítomní v danom okamihu. Sebavedome však môžem podotknúť, že som cieľavedomá a vytrvalá, k čomu ma priviedlo aj dlhoročné trénovanie džuda. Taktiež som otvorená možnostiam, preto sa nebránim novým výzvam a vrelo sa pustím do každej výzvy, ktorá ma osloví.

Vzdelanie:

2014 – trvá UniverzitaSv. Cyrila a Methoda v Trnave

Voľný čas: Často sa neviem rozhodnúť či viac preferujem dobrú spoločnosť a prítomnosť iných, alebo  čas venovaný len mne, hudbe a  knihe s pohárom dobrého vína. Nezanevrela som ani na džudo (more than sport), ktorého kódex mi ukázal cestu, akou sa denne riadim. Tak ako som niekedy aktívna, tak mám rada upršané dní, kedy môžem doslova „nič nerobiť“, premýšľať a oddychovať. Náučné knihy ma sprevádzajú na každom mojom výlete po krajinách, ktorých spoznávanie je moja srdcovka. Spojiť príjemné s užitočným je pre mňa predstava dokonalého dňa. Túžba po vzdelaní, vedomostiach a schopnostiach je vyplnená práve aktivitami, ku ktorým ma priviedla psychológia. A aj to je dôvod, prečo môžem tvrdiť, že som šťastná.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Mojím synonymom pre pojem psychológia je veda. Ten pocit, keď za vašou prácou vidíte reálny  výsledok a úspech je na nezaplatenie. Tak som sa priblížila aj k vedeckej činnosti. Vždy ma uchvátila komplexnosť a zložitosť ľudského tela, a v prepojení s psychikou som sa dostala práve k psychofyziológií. Najviac ma teda zaujala práve sféra psychofyziologických procesov, úzko špecifického okruhu neuropsychológie, biofeedback či psychobiológia.

Bakalárska práca: Psychofyziologické ochorenia a športová záťaž

Motto: Životné krédo zatiaľ nemám. Keď budem stará, múdrosť šedín určite nejaké vysloví. :-) Možno len moje obľúbené „vo víne je pravda“ a „cherchez la femme“ – „za všetkým hľadaj ženu “ :-D

 

Melitta Tóthová, tothova (at) sasap.sk
Melitta Tóthová

Niečo o mne: Som komunikatívna a úprimná študentka psychológie. Moje veľmi pozitívne myslenie beriem ako dobrú vlastnosť napriek tomu, že mi je to často vytýkané. Neviem byť dlhodobo pasívna a snažím sa ovládnuť čas tak, aby som nakoniec všetko stíhala. Rada spoznávam nových ľudí a pristupujem k novým skúsenostiam otvorene.

Vzdelanie:

2013 – trvá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ, Psychológia

Voľný čas: Voľný čas trávim v spoločnosti ľudí, väčšinou mojich najbližších kamarátov, priateľa alebo v spoločnosti mojej rodiny. Od toho sa odvíjajú aj moje aktivity. Často je to hranie vedomostných hier v obľúbenom jazz bare, prechádzanie sa hore-dole, hlavne po lesoch, upratovanie (s rodinou je to veľmi častá spoločná aktivita :D). S mojimi 16 ročnými sestrami často vo voľnom čase cvičíme jogu alebo si rozprávame novinky, ktoré sme našli vo svete receptov, alebo spolu pozeráme video blogy. Neodmietnem ani čítanie zaujímavej fantasy knihy vo voľnom čase, skladanie puzzle, maľovanie antistresových maľovaniek alebo pozeranie filmov. Málokedy som vo svojom voľnom čase celý deň sama a ak sa také niečo vyskytne, tak sa snažím aspoň raz za 4 hodiny telefonicky otravovať niekoho, pretože sa nudím.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Keď som nastupovala na vysokú školu, chcela som sa venovať sexuológii, alebo partnertskej terapii. Teraz neviem. Ťahá ma to do viacerých strán. Aktuálne sa spomedzi známych psychológov najviac zaujímam o Rogersa a jeho terapiu zameranú na klienta. Takisto ma to ťahá do sociálnej oblasti psychológie.

Bakalárska práca: Srovnání partnerských a přátelských vztahů z hlediska vzájemného proniknutí vlastního a druhého já

Motto: „Medzi dobrým a zlým dňom je rozdiel len v tom aký máš k tomu dňu postoj"

 

Bc. Martin Vrábeľ, bratislava(at) sasap.sk
Bc. Martin Vrábeľ

Niečo o mne: Som cieľavedomý človek, ktorý sa snaží zlepšovať každý deň.  Rád cestujem a spoznávam nové – ľudí, kultúru, názory, presvedčenia, vierovyznania.. Veľmi rád som s ľuďmi, no rád trávim čas aj osamote. Milujem hudbu,  ktorá je pre mňa jedna z najväčších potešení. A dobrodružstvo – to je moje!

Vzdelanie:

2011 - 2014 Bakalárske štúdium, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2014 - trvá Magisterské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave

Voľný čas: Najradšej trávim čas s ľuďmi, u ktorých môžem čerpať inšpiráciu, zabaviť sa, dobre sa porozprávať, ale aj ktorým môžem akokoľvek pomôcť. Veľmi rád športujem a najradšej som, keď som v kontakte s hudbou – či už pasívne alebo aktívne vďaka gitare či tancu. Čím som starší, čoraz viac čítam, ale preferujem filmy alebo prednášky.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Koučing, pracovná psychológia, psychológia zdravia

Bakalárska práca: Rôzne typy normatívnych presvedčení a očakávané dôsledky alkoholu vo vzťahu ku konzumácii alkoholu medzi vysokoškolákmi

Motto: „Kde je vôľa tam je cesta“; „Keď sa chce, veľa sa dá“

KONTROLNÁ KOMISIA:

Predsedkyňa: Bc. Silvia Bohdanová, bohdanova (at) sasap.sk
Bc. Silvia Bohdanová

Niečo o mne: Som priateľská, rada spoznávam nových ľudí a často si spievam v sprche. :-) Snažím sa deň prežiť naplno, nájsť na každom momente niečo pekné a myslieť pozitívne v akejkoľvek situácií. Som vegetariánka a milujem zvieratá, z ktorých sú mi najviac srdcu blízke delfíny a pandy. K povinnostiam sa snažím pristupovať zodpovedne, avšak sem-tam si musím dať pripomienku, aby som na niečo nezabudla. :-) Hoci som sa pre štúdium psychológie rozhodla len pred pár rokmi, baví ma to stále viac a viac.

Vzdelanie:

2012 - trvá Katolícka Univerzita v Ružomberku, psychológia

2013-2014 Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland (Erasmus)

2015-2016 Thomas More Antwerpen, Belgicko (Erasmus)

Voľný čas: Moje predstavy o trávení voľného času sú rôzne. Na jednej strane sa vždy snažím vychutnať si každý deň a žiť aktívne, zabávať sa, ale na strane druhej taktiež veľmi rada relaxujem pri šálke čaju s dobrou knihou v ruke. Mám rada prechádzky so psom v prírode a milujem pri tom vôňu čerstvo pokosenej trávy. Hudba sprevádza každý môj krok. K tomu neodmysliteľne patria aj koncerty, na ktoré chodím najradšej s priateľmi, pretože s nimi je zážitok z dobrej hudby ešte o niečo silnejší.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: logoterapia a existenciálna analýza (V. E. Frankl)

Motto: „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“

ČLENOVIA KONTROLNEJ KOMISIE:

Mgr. Radka Laučeková, laucekova (at) sasap.sk
Mgr. Radka Laučeková

Niečo o mne: Som veselá osôbka, ktorá sa veľa smeje. :-) a má pozitívny prístup k životu. Veľmi rada sa učím všetko nové a nepoznané. Vraj som veľmi zvedavá. :-) Keď sa pre niečo nadchnem, snažím sa to urobiť zodpovedne a čo najlepšie.

Vzdelanie:

2011 - 2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2007 - 2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Voľný čas: Najväčším relaxom je pre mňa divadlo a korčuľovanie, v zime lyžovanie. Rada chodím do múzeí, navštevujem hrady a zámky, v horúcich dňoch aj jaskyne. Oddýchnem si aj v prírode, či pri dobrej knihe. :-)

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Najviac ma zaujíma psychodiagnostika a osobnostný rozvoj. Okrem toho sa zaujímam aj o kariérové poradenstvo, vzdelávanie a rozvoj, motiváciu, manželské a párové poradenstvo.

Bakalárska práca: Emocionálna inteligencia u študentov psychológie v porovnaní s inými odbormi (2010)

Diplomová práca: MMPI- 2 u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Príspevok k reštandardizácii MMPI-2- populácia s patologickými príznakmi (2013)

Motto: „Vždy, keď si myslíme, že niečo dokážeme alebo nedokážeme, vždy budeme mať pravdu.“ (H. Ford)

Bc. Jana Hládeková, trnava(at) sasap.sk
Bc. Jana Hládeková

Niečo o mne: Ak sme sa stretli a bola som celý čas ticho, iba sa Vám to snívalo  a vôbec sme sa nestretli J Som hyperaktívne komunikatívna a aj keď je veľmi zle a padám, verím, že spadnem na  trampolínu, z ktorej sa opäť odrazím späť. Energiu a silu nachádzam v interakciách s inými. O živote nechcem počuť, chcem ho zažiť. 

Vzdelanie:

2014 - trvá Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2011 - 2014 Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Voľný čas: Môj voľný čas rozdeľujem na ,,S“ a ,,BEZ“ ľudí, ktorí sú mi najbližší. Užívam si každú chvíľu, ktorú môžem tráviť s mojou rodinou a priateľmi.  Sú pre mňa inšpiráciou, baterkami života... Keby mal deň 48 hodín, viem presne ako a s kým by som trávila tých voľných 24 hodín  a stále by som mala málo času. Čas iba pre seba trávim čítaním románov, dobrým filmom, hudbou a tichom. Je to môj spôsob, ako vypnúť realitu a pre mnohých jediný spôsob, ako vypnúť mňa J.  Zároveň mám rada aktívny oddych, najlepšie vo dvojici či v partií, aj keď na šport mám obe nohy ľavé J Historické pamiatky, predovšetkým hrady, sakrálne umenie, staré knižnice a muzikály - to je moje. Svet a všetko v ňom najradšej spoznávam cez zážitok, a ten najkrajší ponúka práve umenie a príroda.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Psychológia nemá hranice, a to mám na nej najradšej. Páči sa mi neobmedzenosť aplikovania, ktorá neustále otvára ďalšie a ďalšie dvere. Napriek tomu najčastejšie siahnem po kľučke k detskej a poradenskej psychológií. Blízkou mi je tiež klinická psychológia. Nemám rada tabuľky a čísla, preferujem face to face interakciu na úrovni človek – človeku, ktorá sa z psychológie začala vytrácať. 

Bakalárska práca: Sociálna pozícia v triede s dôrazom na attachment u detí 3. ročníka základnej školy (2014)

Motto: ,,Aj keď máš pocit, že si len kvapkou v mori buď tou, ktorá to more sfarbí ...“

MEMBER REPRESENTATIVE OF SLOVAKIA, EFPSA:

 Anton Grebáč, slovakia (at) efpsa.org
Erika Kajátiová

Niečo o mne: Ak si niekedy stretol človeka z Oravy, pravdepodobne budeš vedieť, aký som. Milujem prírodu a hory, rád sa potulujem lesom a premýšľam o krásach života. Pochádzam z regiónu, kde úprimné srdce a sedliacky rozum znamená viac než čokoľvek iné a preto sa ich snažím zveľaďovať. Veľmi rád sa zabávam a som za každú srandu. Snažím sa vnímať život s nadhľadom a nelámať si hlavu nad vecami, ktoré nemôžem ovplyvniť.   

Vzdelanie:

2016 - trvá  Katolícka Univerzita v Ružomberku, psychológia  

2017            University of Latvia, psychológia, Lotyšsko 

Voľný čas: Ak nejaký mám, rád ho trávim s priateľmi na horách, v podniku pri pive, na futbalovom ihrisku alebo v pohodlí domova. Nie tak dávno som sa zaľúbil do cestovania a všetko, čo sa spája s dobrodružstvom, mi rozbúši srdce ako po 3 kávach (paradoxne, veľa kávy nepijem). Relax spájam s rockovou, folkovou, a alternatívnou hudbou, ale nerobí mi problém vypočuť si čokoľvek dobré aj z iného súdka. Rád šoférujem v spoločnosti príjemných ľudí.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Psychológiu vnímam samú o sebe zaujímavú, keďže sa týka ľudí. Momentálne sa zaujímam o športovú psychológiu a psychológiu manažmentu. Avšak nelimitujem sa žiadnou oblasťou a rád sa naučím niečo nové.

Bakalárska práca:

Fear of missing out

Motto: You will never walk alone (Liverpool FC, official anthem)

   

VICE MEMBER REPRESENTATIVE OF SLOVAKIA, EFPSA:

 Lucia Martančíková, ">efpsa (at) sasap.sk
Bc. Daniela Vaňová

Niečo o mne: Všetko, čo chcem robiť, by som stíhala, ak by mal deň 30 hodín a týždeň 8 dní. Stále niekam bežím, robím 3 veci naraz, rada sa rozprávam s cudzími ľuďmi, ochotne vstanem kvôli východu slnka a milujem sprchu po náročnom športe. Do reči mi môžete skočiť kým sa nadychujem, na správy odpovedám vždy neskoro a z najväčšieho smútku ma vždy dostane hektoliter dobrej kávy.

Vzdelanie:

2015 - trvá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ, Psychológia

Voľný čas:  Taký nemám. Aktivity mávam niekedy naplánované aj na rok dopredu. Svoj spôsob života by som opísala ako batôžkový, pretože všetky moje veci mám väčšinou v ruksaku alebo kufri a na žiadnom mieste sa neohrejem dlhšie ako 3 dni v týždni. Cez pracovný týždeň obhrýzam perá v škole, cez víkend pracujem ako inštruktor lyžovania a snowboardingu v Jasnej. Po zvyšok dňa behám, plávam, cvičím jógu a za príjemného počasia sa presúvam na longboarde. Rada cestujem vlakom a ešte radšej šoférujem, najmä v noci. Teší ma variť pre mojich blízkych, menej ma teší to po nich upratať. Aspoň 3 mesiace v roku sa snažím stráviť v zahraničí, čo sa mi (niekedy viac, niekedy menej) celkom darí. Mám rada náročné filmy a knihy, hlúpy humor a sarkazmus, verím v karmu a osudové stretnutia a lepšie zajtrajšky.

Oblasti môjho záujmu v psychológii: Mojou ambíciou bola klinika, ale teraz ma každé 3 mesiace chytí iná oblasť, ktorá už je určite definitívna. Takže aktuálne inklinujem k športovej psychológií, podnetná je pre mňa tiež sociálna psychológia a psychológia organizácie a práce. Uvidíme o chvíľu.

Bakalárska práca: Empatia u mužov, otcov a starých otcov.

Motto: “We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.” Ch.Bukowski

WEBMASTER:

Ing. Michal Prílepok, webmaster (at) sasap.sk
Ing. Michal Prílepok

Niečo o mne: Som pozitívny, aktívny, večne usmiaty človek, ktorý rád spoznáva nové veci a zisťuje ako fungujú. Moc veľký kamarát s nudou nie som. :-)

Vzdelanie:

2010 – trvá Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Informatika a aplikovaná matematika

2008 - 2010 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Informatika a výpočtová technika

2004 - 2008 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Informatika a výpočtová technika

Voľný čas: Vo svojom voľnom čase sa rád venujem fotografovaniu a úprave fotiek, rozširovaniu zručností v správe a údržbe webu. Medzi moje obľúbené relaxačné aktivity patrí šport – bicykel, korčule a výlety na zaujímavé miesta. V prípade nepriaznivého počasia na oddych dobre poslúži dobrý film prípadne zaujímavý dokument o vede a technike.

Oblasti môjho záujmu: Zaujímam sa o internetové technológie a veci ohľadom webu, detekciu podobných dokumentov a iných dát, odhaľovanie nevyžiadaných správ, dolovanie užitočných informácií z dát.

Bakalárska práca: Generovaní menu pro PowerPoint 2007 (2008)

Diplomová práca: Komunitní geografický portál v Adobe Air (2010)

Motto: „Keď Tvoj plán zlyhal, zmeň svoj plán. Ale nikdy nemeň svoj cieľ!“

Nájdete nás na Facebooku