Skip to main content

Psychologický ústav, FF, Masarykova univerzita v Brně

muni-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta (FF) je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. První přednášky v Brně proběhly v akademickém roce 1921/1922 pro 128 studentů. Od svého vzniku rozvíjela fakulta zejména tradiční, humanitně zaměřené disciplíny (především historii, filozofii a klasickou filologii, dále potom filologii slovanskou, germánskou a románskou), ale stejně tak obory, které v tehdejším univerzitním prostředí představovaly nové směry výzkumu (sociologie, psychologie, dějiny umění, hudební věda). V současnosti FF stále pěstuje své tradiční disciplíny, ale podporuje také rozvoj nových vědních oborů. Fakultním symbolem se proto v jistém slova smyslu stala nová budova knihovny uprostřed starších budov, postavených v historizujícím stylu.

Študijný program: psychológia

Akreditované stupne vzdelávania:
Mgr., PhD.

Uplatnenie študentov:
Mgr. -  Magisterské studium psychologie vzdělává a vychovává univerzální odborníky, kteří budou schopni pracovat v mnoha oborech společenské praxe (ve zdravotnictví, v diagnostických ústavech, v hospicích, ve školství, v pedagogicko-psychologických poradnách, v předmanželském, manželském a rodinném poradenství, v organizacích, managementu, průmyslu a dopravě, reklamě, soudnictví, ozbrojených složkách atd.). Získané vzdělání v oboru psychologie, po absolvování studia k získání učitelské způsobilosti (doplňujícího pedagogického studia) v rámci celoživotního vzdělávání, může být využito při povolání středoškolského učitele psychologie.

PhD. - Je určeno především zájemcům o vědeckou či učitelskou kariéru na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Na Psychologickém ústavu FF MU jsou akreditovány specializační obory: obecná psychologie, klinická psychologie, sociální psychologie a vývojová psychologie.

Viac informácií: www.phil.muni.cz/wups/

 

Nájdete nás na Facebooku