Skip to main content

Prvé jesenné psychokino v Trnave

Dňa 4. 11. 2015 prijala pozvanie na akciu Psychokino PhDr. Katarína Jandovoá, PhD., ktorá pôsobí ako klinická psychologička, vedie psychoprofylaktickú prípravu na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy, má dlhoročnú skúsenosť z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB Bratislava /od roku 1987/taktiež pôsobí vo Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie a ako externá pedagogička na Katedre psychológie FFUK Bratislava, kde prednáša na tému „Psychosomatika v gynekológii a pôrodníctve“.Publikačne sa zameriava na popôrodné poruchy, psychológiu v období klimaktéria a problematiku súvisiacu so sexualitou.

 

Po filme October baby nasledovala v priateľsky nesúcej sa atmosfére diskusia, kde sme sa venovali problematike infertility, interupcie, prenájmu materníc a klimaktéria.

Pani Dr. Jandová  nám vďaka svojej dlhoročnej a bohatej praxi priblížila túto problematiku či už z odbornej, ľudskej alebo pedagogickej stránky.

 

Diskutovaná problematika podnietila ako ženské tak i mužské publikum. Aj napriek náročnosti témy sa táto akcia niesla v priateľskom a úsmevnom duchu. S konštatovaním a určitosťou môžeme povedať, že táto akcia láka čoraz viac študentov čo sa odrazilo na početnom publiku aj napriek tomu, že sa v tom čase konali univerzitné beánie.

Na záver patrí poďakovanie za podporu katedry, ktorá sa prejavila účasťou doc. PhDr. Slávky Démuthovej, PhD. a PhDr.Ivety Šefarovej.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie - najbližšie už 2.12.2015 v Trnave.

 

Terézia Šeligová

SAŠAP pobočka v Trnave

Nájdete nás na Facebooku