Skip to main content

Psychokino s diskusiou: Veronika sa rozhodla zomrieť

Dátum konania: 2.4.2017-3.4. 2017
Miesto konania: ŠD Zobor (C-14)/ UKF KRA00120 Nitra

 

Psychokino bolo zamerané na suicidálne správanie. Film Veronika sa rozhodla zomrieť nám ilustroval možné dôvody takéhoto konania, ktorým sme sa následne venovali v diskusii. Diskusia nám ďalej poskytla informácie o možnostiach a postupoch práce s klientmi, ktorých sa téma suicídií dotýka. Diskusiu viedol PhDr. Peter Klubert, PhD.

 

Simona Kačová

FSVaZ, UKF v Nitre
 

Nájdete nás na Facebooku