Skip to main content

Psychokino: Nebezpečná metóda

Dátum konania: 22.6.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

V stredu 22.6. sa v Košiciach v budove Minervy konalo historický prvé premietanie filmu pod záštitou košickej pobočky SAŠAPu. Na premietaní sa zišla skupinka študentov psychológie, pozvanie taktiež prijal Mgr. Pavol Kačmár, ktorý prizval svojich kolegov. Celé premietanie sa nieslo v oddychovom duchu, kde si účastníci mohli vychutnať film Nebezpečná metóda. Po premietaní filmu sa začala diskusia pod vedením  Mgr. Pavla Kačmára, kde  zúčastnení mali možnosť prediskutovať množstvo psychologických aspektov, ktoré film ponúkal. Akcia dopadla na výbornú a predstavovala taktiež malé spríjemnenie končiaceho sa semestra.

 

Branislav Čulak

SAŠAP Košice

Nájdete nás na Facebooku