Skip to main content

Psychokino: Experiment

V piatok 27.01.2017 sa v Košiciach v budove Minerva uskutočnilo Psychokino, teda premietanie filmu s následnou diskusiou o psychologických témach vyplývajúcich z filmu. Premietal sa film Experiment (2010), ktorý bol natočený na základe Stanfordského väzenského experimentu.

Pozvanie na udalosť prijala tiež PhDr. Radka Čopková, ktorá viedla diskusiu o psychologických aspektoch filmu a tiež o samotnom Standfordskom experimente. Premietanie aj diskusia prebiehali v oddychovej a priateľskej atmosfére. Všetci zúčastnení tak na záver semestra mali možnosť nielen prediskutovať premietaný film či dozvedieť sa nové informácie ale tiež oddýchnuť si po úspešnom zvládnutí skúšok, prípadne nabrať nové sily na posledné skúšky, ktoré ešte mali pred sebou.

Na záver ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné akcie!

 

Lenka Kalafusová FF UPJŠ v Košiciach

Nájdete nás na Facebooku