Skip to main content

Prednáška Detského centra 12.11.2013

plagát 2.jpg

Dňa 12. novembra 2013 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity pod záštitou SAŠAP-u uskutočnila prezentácia Detského Centra - prvej slovenskej spoločnosti pre pomoc deťom  v náhradnej starostlivosti, ktorá bola založená kolektívom priateľov v roku 1990. Následne, v roku 1994 Detské centrum založilo prvé Krízové centrum pre mládež, pomáhajúce mladým ľuďom, vychovaným v detských domovoch, pripraviť sa na samostatný život v spoločnosti a v roku 1999  prvý neštátny virtuálny detský domov NÁHRADNÉ RODINY DC.

Utorkovej akcie sa zúčastnilo približne štyridsať študentov, prevažne psychológie, ktorým bolo pracovníkmi Detského centra predstavené fungovanie DC. Študenti boli taktiež oboznámení s hlavným cieľom, ktorým je poskytnúť náhradnú rodinu čo najväčšiemu počtu detí odkázaných na túto pomoc tak, aby tiež mohli pocítiť láskavý dotyk mamy a otca. Primárnym cieľom je však snaha navrátiť ich vlastným rodičom. 

Študentom boli ponúknuté možnosti dobrovoľníckej činnosti, na nimi organizovaných športových a turistických podujatiach, letných táborových stretnutiach a na ostatných akciách, ktoré usporadúvajú pre deti v náhradnej rodinnej starostlivosti a pre náhradné rodiny.

Študentom bola taktiež predostretá možnosť angažovať sa v zariadení Detský domov – Diagnostická skupina.

Celá akcia sa niesla v uvoľnenej, no poučnej atmosfére, ktorá sa dotkla všetkých účastníkov, ktorí v závere prezentácie  poskytli svoje kontaktné údaje s cieľom nadviazať v budúcnosti spoluprácu s Detským Centrom.

 

Annamária Mičková, Michal Antal

Nájdete nás na Facebooku