Skip to main content

Používanie a interpretácia Baum testu podľa Ch. Kocha

Cieľová skupina: psychológovia, študenti psychológie (od 3. ročníka)

Termín: 2. apríl 2016

Trvanie: 8.30 – 16.00 (jednodňové školenie)

Miesto: Ružomberok

Počet účastníkov: max. 20

Použité metódy: Interaktívne metódy školenia 

Lektor: PhDr. Eva Sklenárová, psychológ a psychoterapeut

Prihlásenie do kurzu: dzulyhablakova@gmail.com  /bližšie info + prihláška/

Osvedčenie: Absolventi obdržia osvedčenie o úspešnom absolvovaní!

 

CENA: 103 Eur - psychológovia 

              83 Eur - študenti 

- zľava pre členov SAŠAP - 3 eurá !!    

 

Obsahové zameranie:

•    Teoretický úvod do testu
•    Administrácia a inštruktáž testu
•    Základné princípy a postup pri interpretácií znakov kresby
•    Príklady pre interpretáciu
•    Podrobný rozbor konkrétnych kresieb
•    Analýza vlastnej kresby stromu

 

Cieľ školenia: 

Po skončení školenia budú účastníci vedieť filozofiu testu, budú vedieť vnímať a rozlišovať základných približne 140 znakov v kresbe stromov a budú vedieť interpretovať základné znaky kresby. Budú vedieť rozlíšiť významné zlomy v živote človeka, budú vedieť rozpoznať niektoré poruchy, resp. niektoré potencionality.

 

Obsahové zameranie:

Účastníci sa oboznámia s používaním a interpretovaním projektívneho testu Baum, ktorý je vhodnou metódou ako doplnok testových batérii, alebo pre deti, s ktorými sa inak nevieme dopracovať k získaniu ich osobnostných kvalít. Je vhodný aj pre použitie na zistenie hraničných stavov a pod. Jeho výhodou je krátka administrácia, ale získate veľa informácii. Test je vhodný používať pre deti, dospievajúcich, ale aj pre dospelých.

 

Pokyny pre účastníkov:

Účastníci si na školenie prinesú so sebou:

Dlhé pravítko, trojuholníkové pravítko, kalkulačku, testy stromu, ktoré majú od svojich klientov s uvedením ich veku (dátumu narodenia) a je vhodné mať aj svoj vlastný strom. Tieto kresby budú použité ako cvičné kresby na rozbor. Čím viac kresieb budete mať, tým viac získate.

Kresby získate od klientov tak, že im dáte nakresliť strom na čistý biely papier postavený pred neho na výšku, mäkkú ceruzu (HB, B2) a gumu. 

Inštrukcia pre test znie: „Nakresli mi ovocný strom, tak dobre ako vieš.“ Iné vysvetlenia nedávame a na prípadné klientove otázky odpovedáme len opakovaním inštrukcie.

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku