Skip to main content

Orgány asociácie

globe-big

SAŠAP je občianskym združením, ktoré zastrešuje študentov a absolventov psychológie na Slovensku. Jej cieľom je prepojiť študentov aj absolventov psychológie z rôznych katedier na Slovensku a podporiť tak výmenu informácií, podnietiť odbornú spoluprácu, diskusiu...

 

Členovia výboru:

Mgr. Michaela Ptáková - prezidentka

Mgr. Peter Kusý – viceprezident

Bc. Nika Šablatúrová - viceprezidentka

Bc. Mária Vojtechová - viceprezidentka
Bc. Janka Romančíková

Daniela Martoníková

Martin Vrábeľ
 

 

Členovia kontrolnej komisie:

Silvia Bohdanová - predsedkyňa kontrolnej komisie

Mgr. Dominika Bátoryová 

Mgr. Radka Laučeková
Jana Hládeková

 

Nájdete nás na Facebooku