Skip to main content

Októbrové Psychokino v Trnave

Štúdium na vysokej
škole predstavuje významné obdobie v živote každého študenta. Je to priestor
pre nadobúdanie nových vedomostí, rozvíjanie schopností a získavanie
adekvátnych informácií v rámci odboru. Vzdelávanie predstavuje
predovšetkým výrazná miera samoštúdia a pre otázky a hlbšie
pochopenie študovanej problematiky je v osnovách vymedzený len veľmi malý priestor
počas seminárov. Druhou stránkou štúdia na VŠ je aj náročné organizovanie
voľného času. Ako sa zabávať s priateľmi a nezanedbávať tak štúdium?
Túto neľahkú otázku sa snažili vyšiešiť študenti psychológie v Trnave
a tak vznikol voľnočasový program pod názvom PSYCHOKINO. Ide
o výsledok spolupráce medzi Trnavskou pobočkou Slovenskej asociácie študentov a absolventov
psychológie – SAŠAP
Psychologickým
klubom UCM
. Cieľom tohto podujatia je stretnúť sa s priateľmi
a spolužiakmi pri dobrom filme  psychologickej tématiky a konfrontovať
svoje názory, ako i získať odpoveď na špecifické otázky praxe k danej téme
priamo od odborníka počas diskusie. Prvé psychokino sa uskutočnilo už minulý
semester. V priestoroch UCM sme sa stretli pri sledovaní filmu Čierna labuť,  ktorý nám svojou odbornosťou, ale aj
praktickými radami spríjemnila Mgr. Mária Hrašnová. 
Tentokrát sa
uskutočnilo druhé pokračovanie psychokina 15.10.2014 a témou bola depresia, jej
úskalia a špecifiká, predovšetkým v zmysle jej bagatelizovania
laickou verejnosťou a nedostatočným pochopením prežívania trpiaceho. Študenti
i neštudenti psychológie využili svoj voľný čas a spolu s PhDr. Zitou
Michlerovou sa zamysleli nad touto problematikou pri
sledovaní filmu
Pán Bobor, ktorý
veľmi zaujímavou formou poukazuje na začarovaný kruh v ktorom sa
depresívny pacient nachádza. Večerom nás sprevádzala v úlohe moderátorky študentka
psychológie UCM Bc. Lucia Gregová, ktorá spolu s PhDr. Michlerovou
poukázala na mnohé otázniky psychologickej intervencie pri diagnóze depresia.

O úspešnosti tohto
podujatia svedčí fakt, že počet študentov, ktorí majú záujem o efektívne
využitie času stále narastá a k myšlienke psychokina sa pridala aj ďalšie
pobočky SAŠAP v Ružomberku a Nitre. Už teraz sa tešíme na naše
spoločné stretnutie pri „psycho“ filme, tentoraz 3. 12. 2014 v priestoroch
Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Spoločne s hosťom PhDr. Peterom
Žitným, PhD. sa pozrieme na film s názvom Hvězdy nám nepřály a budeme sa venovať problematike
onkologických ochorení a otázkam onkopsychológie.

 

Bc. Jana Hládeková

SAŠAP pobočka v Trnave


Nájdete nás na Facebooku