Skip to main content

Mission Accomplished: Discover Slovakia, Discover Yourself

Polročná drina, budovanie tímovej spolupráce a medzinárodných partnerstiev vyústila do týždňovej medzinárodnej výmeny študentov psychológie Exchange – Discover Slovakia, Discover Yourself.

 

Slovensko hostilo poslednú časť výmeny v dátumoch od 24.-30. septembra 2016 v spolupráci s Chorvátskom a Srbskom. Napriek tomu, že išlo z našej strany o prvý ročník projektu, môžeme  sa tešiť spokojnosti a úspechu samotných participantov aj nás členov organizačného tímu, zloženého z budúcich psychologičiek z viacerých slovenských univerzít.

 

Prežili sme spolu týždeň plný zábavy a neformálneho vzdelávania o našej malebnej krajine a našej slovenskej kultúre, pri spoznávaní trendov a metód modernej psychológie na Slovensku a v neposlednom rade plný nových priateľstiev či profesionálnych kontaktov.  Pozitívne ohlasy si nemôžeme nechať pre seba:

 

„Dear new friends, I really enjoyed the last week with you. I think that you're a very organised team and that you had invested a lot of your time and energy in organisation. What's more? Lectures were interesting and edifying. Also, games that we were playing in the Medical Garden were original and funny. Actually, everything was great. Thank you guys!! Whenever you come to Zagreb, you can stay at my place. I hope so that we will see each other again.“            

Participantka Lucija, University of Zagreb

 

Posledné slová sú venované opätovnému Ďakujeme! našim sponzorom, bez ktorých by realizácia projektu výmeny neprebehla tak hladko – Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kníhkupectvu Martinus, spoločnostiam Slowiss s.r.o.Portál; našim odborným prednášajúcim – Peter Wallin z Maxman Consultants, magistri Martin Čajko a Michal Šoltés, PhDr. Radomír Masaryk, PhD., Heartfulness Meditation Bratislava, ktorí si našli čas a ochotu, a v neposlednom rade nášmu organizačnému tímu za úsilie a dobrovoľne venovaný čas a nápady - Mariane Monike Kortišovej, Andree Zelienkovej, Daniele Obšitníkovej, Jaroslave Kosecovej, Petronele Kozákovej, Veronike Mojtovej.

           

Mgr. Mária Šprtová 

Koordinátorka projektu

 

Nájdete nás na Facebooku