Skip to main content

Masarykova univerzita, 2010 - Monika Fulierová

Prečo by si odporúčal/a svojím spolužiakom absolvovať Erasmus práve na tejto škole?

Masarykova univerzita je obrovský kolos s ďalekosiahlou históriou, skvelými pedagógmi a množstvom zaujímavých predmetov. Štúdium na tejto škole stojí za to a aj študentský život v Brne, nádhernom meste s bohatým kultúrnym programom.

 

Čo sa Ti nepáčilo počas tvojho pobytu?

Ubytovanie, ktoré mi bolo ponúknuté od zahraničnej univerzity bolo predražené a k tomu ďaleko od školy, preto som ho odmietla a našla si s kamoškou iné, 3 min od školy, v centre a lacnejšie... A ďalšia vec, ktorá mi prekážala bola dĺžka pobytu... Mohol trvať dlhšie :-) Inak všetko super!

 

Tvoje osobné dojmy

Program Erazmus sa pre každého študenta stáva jedinečnou príležitosťou spoznať nových ľudí, nové miesta, nazbierať množstvo zážitkov a skúseností. Kto sa stane súčasťou komunity Erazmus študentov, do konca života bude s úsmevom na perách ospevovať čas, ktorý v nej strávil... Ja na Erazmus nedám dopustiť a okrem toho, že mi priniesol množstvo srandy, naučil ma aj väčšej zodpovednosti, posilnil moju sebadôveru, priniesol mi do života dôležitých ľudí a odštartoval moju "kočovnícku kariéru" spoznávania nových krajín... Odvtedy sa nemôžem zastaviť a stále behám a spoznávam... :-) Odkaz pre váhajúcich: Ak chceš zmenu a nechýba ti odvaha, tak chyť príležitosť za pačesy a plnou parou vpred! :-P

 

Názov školy, v rámci ktorej si absolvoval/a Erasmus

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Odkiaľ si sa dozvedel/a o možnosti pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus?

Z informačných plagátov na univerzitných nástenkách.

 

Čo všetko si musel/a splniť, aby si mohol/a absolvovať pobyt?

Dokumenty, ktoré som dostala od koordinátorky - o doterajšom štúdiu na mojej univerzite, o plánovanom štúdiu na výmennej univerzite, zmluvu o výmennom programe erazmus, potvrdenie o návšteve školy, štrukturovaný životopis, motivačný list. Presnejšie si už nepamätám...

 

Ako ti bola nápomocná tvoja domáca univerzita s vybavovaním dokumentov?

Poskytli mi potrebné informácie, sprostredkovali výmenu, v prípade otázok mi odpovedali prostredníctvom e-mailovej komunikácie, poskytli mi potrebné kontakty a mená, na koho sa môžem obrátiť na novej univerzite.

 

Aká bola komunikácia s tvojou hosťujúcou školou?

V prípade potreby som mohla navštíviť Erazmus pobočku, kde mi bol pridelený koordinátor, s ktorým sme komunikovali aj prostredníctvom e-mailov. Komunikácia s kýmkoľvek na hosťujúcej škole bola bezproblémová, všetci boli milí a ústretoví.

 

Zúčastnil/a si sa programu Orientation week na hosťujúcej univerzite? Odporučil/a by si ho ostatným?

Keďže som Erazmus absolvovala v Českej republike, nepovažovala som to za dôležité, pretože sa jednalo o podobnú kultúru a nebola jazyková bariéra.

 

Mal/a si možnosť stať sa členom ESN (Erasmus Student Network)? Ak áno, odporučil/a by si to ostatným?

ESN skratka mi je povedomá, ale pravdupovediac, nepamätám si, či tu nejaká možnosť bola a či som nad ňou rozmýšľala..

Nájdete nás na Facebooku