Skip to main content

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SAŠAP: Zmena vedúcich pozícií

Prezidentka a viceprezidenti SAŠAP 2016

Začiatok februára 2016 znamenal pre SAŠAP veľké zmeny v obsadení jeho pozícií. V dátumoch 5.-7. februára sa konalo stretnutie najvyššieho orgánu asociácie, členského zhromaždenia. Víkend bol naplnený nielen prácou, ale i  obohacujúcimi tréningmi zameranými na team building a posilnenie motivácie v réžii Bc. Niky Šablatúrovej a Mgr. Matúša Adamkoviča.

 

Avšak najdôležitejšou časťou stretnutia boli voľby do výkonných orgánov asociácie. Je nám veľkým potešením a cťou predstaviť vám novozvolených viceprezidentov a prezidentku i členov kontrolnej komisie a výboru. Nech sa páči, zoznámte sa:

 

Prezidentka:

Bc. Nika Šablatúrová

 

Viceprezidenti:

Mgr. Matúš Adamkovič

Michal Bartko

Bc. Eva Phanvanová

 

Kontrolná komisia:

Bc. Silvia Bohdanová – predsedkyňa kontrolnej komisie

Bc. Jana Hládeková

Mgr. Radka Laučeková

 

Výbor:

Bc. Daniela Martoníková

Bc. Melitta Tóthová

Bc. Matin Vrábeľ

 

Všetkým srdečne gratulujeme a do vášho mandátu vám prajeme mnoho úspechov! Týmto by sme sa zároveň chceli poďakovať bývalému vedeniu SAŠAP, ktoré svojou húževnatou prácou, entuziazmom a odhodlaním posunúť asociáciu vpred dosiahlo nielen záujem nových študentov o členstvo, ale taktiež ich zapojenie sa do vytvárania nových akcií obohacujúcich psychologickú obec. Menovite ďakujeme:

 

Mgr. Dominike Bátoryovej, kontrolná komisia;

Mgr. Petrovi Kusému, bývalému viceprezidentovi;

Mgr. Michaele Ptákovej, bývalej prezidentke.

 

SAŠAP je i vďaka vám úspešnou asociáciou študentov a absolventov psychológie a je nám cťou napomáhať jej rozvoju v nasledujúcom mandáte.

 

V neposlednom rade by sme vám radi priblížili atmosféru členského zhromaždenia v nasledujúcich vyjadreniach:

 

“V SAŠAP pôsobím už takmer tri roky. Z pozície národnej reprezentanky, vedúcej EFPSA konferencie, vedúcej pobočky a viceprezidentky som mala možnosť naň nazerať z rôznych perspektív. Momentálne sa vďaka rozhodnutiu členského zhromaždenia nachádzam na pozícií, z ktorej môžem dianie v asociácií ovplyvniť viac ako doteraz. Verím, že práve rôznorodé uhly pohľadu, ktoré mám, mi umožnia posunúť SAŠAP tým správnym smerom. Dúfam, že vďaka skvelému tímu viceprezidentov, rozrastajúcemu sa počtu členov a podpore našich odchádzajúcich členov SAŠAP čaká činorodé obdobie plné pozitívnych zmien.”

Bc. Nika Šablatúrová, prezidentka SAŠAP

Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

 

„Je inšpiratívne vidieť a zúčastniť sa takto produktívneho, ale zároveň zábavného a progresívneho stretnutia. Aj napriek tomu, že sa množstvo ľudí videlo prvýkrát, dovolím si konštatovať, že bolo krásne byť súčasťou procesu, kedy sa azda všetci zúčastnení plynulo zblížili po profesionálnej, ale najmä ľudskej stránke, z čoho vyplynulo množstvo prenesených skúseností a informácií, nápadov a entuziazmu do ďalšej spolupráce.“

Mgr. Matúš Adamkovič, viceprezident SAŠAP

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

 

“Tohtoročné členské zhromaždenie vnímam veľmi pozitívne. Veľmi sa mi páčilo otvorenie nášho stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení spoločného spoznávania sa vo forme team buildingu. Považujem to za veľmi prínosné, pretože sa (aspoň z mojej strany) odbúrala mierna neistota, ktorú som na začiatku pociťovala z toľkých nových tvárí. Členské zhromaždenie tak nebolo len čisto pracovným stretnutím, ale bol to čas, kedy sme sa aj veľa nasmiali a zabavili. Bol to výborne využitý čas, pretože sme si aj vďaka týmto chvíľam neboli  na konci takí cudzí a myslím si, že je to celkovo veľmi dôležité pre našu ďalšiu spoluprácu. Okrem zábavy nás však čakali aj pracovné povinnosti, ktorým sme vyhradili dostatok času. V rámci volieb som bola opätovne zvolená za predsedkyňu kontrolnej komisie, čo mi znova dáva možnosť rozvíjať svoje schopnosti a tým sa spolupodieľať na neustálom zlepšovaní SAŠAP.”

Bc. Silvia Bohdanová, predsedkyňa kontrolnej komisie

Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

 

“Ešte po posledných voľbách v roku 2014 som bol (a nie len ja) dosť skeptický s obavou o ďalšie fungovanie a existenciu SAŠAP. V poslednom roku sa môj skepticizmus mierne zmenšil, ale stále ostávali obavy a neistota z toho, kto preberie SAŠAPovský štafetový kolík. Aj na túto volebnú chatu som prichádzal neistý, pretože predsa len pustiť prvýkrát  "svoje dieťa" do rúk niekomu inému je veľká zodpovednosť. Po voľbách však moje obavy opadli, odchádzal som s optimizmom a vierou, že "naše dieťa" má na svoju ďalšiu cestu tých správnych opatrovníkov. A som presvedčený, že ten optimizmus nie je len vzdušným zámkom, ale stojí na pevných základoch, ktoré sú zložené z dobrých skúseností s Vami - mladšími kolegami.”

Mgr. Peter Kusý

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Autor: Bc. Eva Phanvanová, viceprezidentka SAŠAP

Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku