Skip to main content

LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST

Lusher.jpg

LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST

Dňa 14. a 15.2 2014 sa v Martine v priestoroch Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia uskutočnil kurz  LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP v spolupráci s Inštitútom psychoterapeutických štúdií. Kurzu sa zúčastnilo 17 študentov a absolventov jednoodborovej psychológie z rôznych kútov Slovenska. Bol zameraný na praktické zvládnutie testu ôsmich farieb a lektorom bol PhDr. Oldřich Tegze (Středisko psychologických služeb SPS Brno), s ktorým bola veľmi dobrá a príjemná spolupráca.

 

Počas kurzu v kolektíve vládla dobrá nálada, účastníci si na vlastnej skúsenosti osvojovali zručnosti pri práci s testom. Aj keď to bolo trošku náročné a únavné, odchádzali sme s dobrým pocitom, množstvom zážitkov a nových skúseností. Dúfame, že podobných akcií bude pribúdať čoraz viac. 

 

Dominika Bátoryová

Nájdete nás na Facebooku