Skip to main content

Kurz LÜSHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA - OSEMFARBOVÝ TEST 14. - 15. 2 . 2014

Lusher.jpg

SAŠAP Vám v spolupráci s Inštitútom psychoterapeutických štúdií ponúka kurz 

LÜSHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA, OSEMFARBOVÝ  TEST

 

Charakteristika kurzu: 

   Základný výcvik je zameraný na praktické zvládnutie osemfarbového testu.

   Výcvik zahŕňa prezentáciu testu, zápis protokolu, signovanie výberov, psychologickú interpretáciu a aplikáciu testu na oblasť individuálneho psychologického poradenstva, psychoterapeutickú prácu, využitie v oblasti školstva, klinickej praxe, športu a manažmente.

   Účastníci budú mať počas výučby zapožičané farebné kartičky testu. K dispozícii účastníci dostanú interpretačné tabuľky preložené z originálu (v českom jazyku).

   Absolventi základného výcviku môžu prehĺbiť svoje znalosti v supervíznom bloku.

 

Cieľová skupina: Absolventi a študenti jednoodborovej psychológie.

 

Lektor: PhDr. Oldřich Tegze         

             

Cena:  85,- EUR členovia SAŠAP

           95, - EUR nečlenovia SAŠAP

 

Dátum: 14. – 15. 2. 2014  Piatok:   16:00 – 20:00

                                          Sobota:  9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

 

Miesto: Martin (v priestoroch Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, Štefana Furdeka 9060/ 3, 036 01 Martin – Záturčie)

 

Doprava: z Vrútok: MHD linka číslo 11, zástavka Dolné Záturčie 1

                z Martina: MHD linky číslo 11, 15, 30, 31, 34 zástavka Dolné Záturčie 1

 

Ubytovanie: podľa vlastných možností

 

Počet účastníkov: 10 – 20 osôb.

 

Prihlasovanie a prípadné otázky na: ptakova@sasap.sk

Pri prihlasovaní uveďte prosím Vaše ukončené vzdelanie, meno a priezvisko, e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

 

Platba: 85,- EUR členovia SAŠAP, 95, - EUR nečlenovia SAŠAP vopred bankovým prevodom na č. účtu vedeného v OTP banke 14256672/5200. Ako variabilný symbol uveďte: 

- pre členov SAŠAP telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii,

- pre nečlenov telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri prihlasovaní.

 V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť LUSHER a CELÉ MENO A PRIEZVISKO. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy. Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.

 

Prosíme prineste si prezuvky. 
 

Dátum uzavretia prihlášok: 31. 01. 2014

 

Nájdete nás na Facebooku