Skip to main content

Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012 - Miroslava Sekanová

Prečo by si odporúčal/a svojím spolužiakom absolvovať Erasmus práve na tejto škole?

KUL patrí medzi najlepšie univerzity v Poľsku. Po jazykovej stránke je možné voliť si z predmetov v poľskom alebo v anglickom jazyku, čo otvára možnosti pre zdokonalovanie sa vo viacerých jazykoch. Škola ponúka študentom okrem vedomostného rastu aj rast v duchovom živote.

 

Čo sa Ti nepáčilo počas tvojho pobytu?

Počas pobytu som mala niekoľko problémov s ubytovaním a organizáciou zo strany poľskej koordinátorky.

 

Tvoje osobné dojmy

Odporúčam, odporúčam a ešte raz odporúčam :).

 

Názov školy, v rámci ktorej si absolvoval/a Erasmus

Katolícka univerzita v RK

 

Odkiaľ si sa dozvedel/a o možnosti pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus?

Cez Erasmus koordinátorov na domácej univerzite.

 

Čo všetko si musel/a splniť, aby si mohol/a absolvovať pobyt?

Podmienky stanovené domácou univerzitou.

 

Ako ti bola nápomocná tvoja domáca univerzita s vybavovaním dokumentov?

Koordinátorky boli vždy veľmi ochotné pomôcť, či už pred pobytom alebo počas jeho samotného trvania.

 

Zúčastnil/a si sa programu Orientation week na hosťujúcej univerzite? Odporučil/a by si ho ostatným?

Orientation days sa mi prekrývali s jazykovým kurzom, takže som sa zúčastnila len jednej časti programu. Určite by som však odporučila účasť.

 

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Mirku na adrese: miroslava.sekanova@gmail.com

Nájdete nás na Facebooku