Skip to main content

Katedra psychologie a sociální práce, FF, Ostravská univerzita

osu-logo

O fakulte:
Fakulta vznikla jako součást OU s cílem humanizace moravskoslezského regionu, poznamenaného předcházející výraznou orientací na těžebný a zpracovatelský průmysl. Posláním FF je poskytnout nové generaci vzdělání v oblastech humanitních oborů. Tím, že FF se historicky vyčlenila z Pedagogické fakulty, je podmíněna její dosavadní orientace na přípravu učitelů (částečně pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy), která však byla v průběhu předcházejících let výrazně modifikována, takže FF v současné době nabízí také neučitelské studium bakalářské připravující na další vzdělání, magisterské a magisterské navazující, bakalářské studium připravující pro praxi a studium doktorské. Zvláště v letech 2000 a 2001 se FF intenzivně zapojila do transformace studijních programů v intencích Boloňské deklarace a strategie Evropské unie tak, aby se studentům poskytla možnost kratšího bakalářského studia s návazností na stupeň magisterský.

Študijný program: psychológia (dvojodborová)

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi se uplatní ve všech oblastech, kde je při práci s lidmi potřebná základní psychologická erudice. Mohou působit zejména v pozicích asistentů psychologů, případně asistentů pedagogů/ speciálních pedagogů apod. ve specializovaných zařízeních sociálních služeb a školských institucích. Uplatnění mohou nalézt také ve vzdělávacích a/nebo výchovných institucích jako asistenti psychologa/speciálního pedagoga/pedagoga, jako vychovatelé, odborní referenti, techničtí asistenti ve výzkumu apod. Nebudou však oprávněni k odborné psychologické práci na jiné než asistentské úrovni. 
Především budou absolventi připravováni na studium navazujících magisterských studijních programů psychologie, speciální pedagogiky, případně dalších příbuzných oborů.

Viac informácií: ff.osu.cz/kps

Nájdete nás na Facebooku