Skip to main content

Katedra psychológie, FF, Univerzita Komenského v Bratislave

uniba-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského je vedeckou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje odborníkov v rôznych oblastiach humanitných vied a prispieva tak k rozvíjaniu spoločného kultúrneho dedičstva európskeho priestoru a celého ľudstva. Filozofická fakulta vznikla ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Univerzity Komenského v roku 1919. Jej primárnym poslaním bola vtedy príprava slovenskej inteligencie, predovšetkým stredoškolských učiteľov a ďalších odborníkov v oblasti spoločenských vied.

Študijný program: Psychológia

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr., PhD.

Doktorandské štúdium:
Štúdium psychológie na doktorandskom stupni v odbore klinická psychológia a sociálna psychológia.

Viac informácií: http://kpsych.fphil.uniba.sk

Nájdete nás na Facebooku