Skip to main content

Katedra psychológie, Fakulta sociální studií, Masarykova univerzita v Brně

fss-logo

O fakulte:
Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998 jako samostatná fakulta Masarykovy univerzity. Samostatnost fakulty orientované na sociální vědy je vyústěním dlouholeté existence některých oborů na Filozofické fakultě, kde byla již v roce 1921 zřízena katedra sociologie – dnes jedno z nejstarších pracovišť svého druhu v Evropě. V roce 2005 se fakulta přestěhovala do nově rekonstruované budovy na Joštově ulici, která nabízí studentům výborné podmínky: moderně řešenou knihovnu s velmi kvalitním fondem zahraničních publikací, dostatečný počet osobních počítačů v počítačových pracovnách, specializovaná DTP studia a multimediální pracovny. Součástí fakulty je i několik místností studentského klubu. Místem vzájemného setkávání a diskusí je prosklená atriová hala, udivující svým prostorovým a architektonickým řešením.

Študijný program: psychologia (Mgr. stupen aj psychoterapeutická studia)

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr., PhD.

Uplatnenie absolventov:
Bc. - V prezenční i kombinované formě (standardně tříleté - šest semestrů), je organizováno tak, aby jeho absolvent získal vedle nezbytných poznatků z teoretických disciplín (obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, metodologie, psychopatologie atd.) také praktické psychologické znalosti a dovednosti (komunikační, kooperační, diagnostické, intervenční...

Mgr. - V rámci magisterského studia si studenti prohlubují a rozšiřují poznatky z dalších psychologických disciplín (např. psychodiagnostiky, klinické psychologie, psychoterapie), vzdělávají se v základních aplikovaných psychologických disciplínách (např. poradenské psychologii, psychologii organizace a řízení), absolvují praxe a volitelné programy, které umožňují profilaci do konkrétní oblasti psychologické praxe či teoretickou orientaci. Studijní program Psychoterapeutická studia rozšiřuje rozhled zejména absolventů ne-psychologických oborů a poskytuje pevné teoretické a výzkumné zázemí v oboru psychoterapie např. zkušeným praktikům v oborech, které se jakkoliv dotýkají terapeutické péče (sociální, zdravotní, duchovní...)

PhD. - Postgraduální doktorské studium připravuje studenty pro vědeckou práci v různých oblastech teorie a výzkumu a pro získání respektované vědecké hodnosti "Ph.D." Studenti postgraduálního studia se v současnosti profilují a připravují doktorské dizertační práce především v oborech sociální psychologie (teoretické i aplikované), vývojová psychologie, obecná psychologie (včetně psychologie osobnosti).

Viac informácií: psych.fss.muni.cz

 

Nájdete nás na Facebooku