Skip to main content

Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ju_logo.gif

 

Cíle studijního programu

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň. Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice, ale nejedná se o samostatnou práci odborného psychologa. . Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

Celoživotní vzdělávání

Informace o kurzech a vzdělávacích programech nabízených v rámci projektu "Středisko dalšího vzdělávání učitelů" spolufinancovaného z ESF 0357 a o dalších kurzech najdete na stránce Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe.

 

Akreditácia: Bc. , Mgr., PhD.

 

Profil absolventa studijního oboru

Profil absolventa je koncipován tak, aby student získal kvalitní teoretický základ pro další studium v tomto nebo příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie bude absolvent získávat kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické i manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi budou připraveni pro další studium psychologie a učitelství psychologie.

V případě profesní specializace v poslední třetině studia mohou absolventi získat kvalitní odbornou i metodickou připravenost pro práci asistentů ve školách, speciálních školských zařízeních a podpůrných organizacích. Absolventi budou schopni pracovat samostatně v pomáhajících týmech, budou schopni realizovat reedukační, stimulační a zdraví podporující metodické postupy doporučené psychologem, resp. speciálním pedagogem.

 

Viac na: http://www.pf.jcu.cz/

 

Nájdete nás na Facebooku