Skip to main content

Joint EBMR Meeting očami národného reprezentanta

Joint EBMR Meeting očami národného reprezentanta

 

Mnohí si istotne spomínate na moment, keď ste stáli na moste a užívali si pohľad na prúdiacu rieku a prírodu na oboch stranách brehu. Viete si predstaviť, že by ste boli živým mostom i v reálnom živote? Nemožné? Presvedčím vás o opaku. Európska federácia psychologických študentských asociácii (EFPSA) ponúka možnosť byť takýmto mostíkom medzi ňou a národnými asociáciami po celej Európe prostredníctvom pozície národného reprezentanta / member representative (MR). Ja, Eva Phanvanová, mám tú česť byť MR za SAŠAP počas tohotoročného mandátu, ktorý je už vo svojej polovici. Z toho dôvodu sa EFPSA stretla na Joint Executive Board and Member Representatives Meeting, inými slovami stretnutí pracovnej komunity EFPSA v Rumunsku, Sibiu, od 26. októbra do 1. novembra 2015. Mňa ako MR čakal týždeň v plnom pracovnom nasadení spojený s psychohygienou v podobe príjemnej socializácie počas večera.

 

Tím MR-ov mal možnosť zhodnotiť doposiaľ dosiahnuté úspechy mandátu i naplánovať ďalšie kroky do budúcnosti. Mala som možnosť zúčastniť sa rôznorodých workshopov (WS) ako napr. WS o Podiu (online pracovnej platforme), WS o CVI (Corporate and Visual Identity), Mind the Mind WS, finančnom WS a mnohých iných. Pracovné stretnutia MR-ov boli neuveriteľne produktívne, čo sa pretavilo v podobe mnohých návrhov pre zlepšenie fungovania EFPSA. Je možné, že časom sa o nich dozviete viac.

 

Najväčším vyvrcholením celého stretnutia boli dve členské zhromaždenia, na ktorých sa hlasovalo o mnohých dôležitých otázkach EFPSA. Bol zvolený nový External Training Officer, novy člen etickej komisie, vznikla nova pozícia – Content Review Responsible, odsúhlasilo sa zreštruktúrovanie Junior Researcher Programme, odúhlasilo sa nové znenie poslania, vízie a hodnôt EFPSA a mnohé iné. Inými slovami, roboty bolo vyše hlavy a každý odchádzal s pocitom dobre odvedenej práce.

 

Najbližšie nás čaká najväčšia udalosť EFPSA roka, a to kongres v Portugalsku! Viac info na http://more.efpsa.org/congress2016/. Tešíme sa na vás!

 

Eva Phanvanová

EFPSA Member Representative

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku