Skip to main content

Frozen RK 29. 10. 2013

frozen.jpg

Dňa 29. 10. 2013 sa v uliciach Ružomberka, v blízkosti hotela Kultúra pod záštitou SAŠAP-u, Katolíckej univerzity a mesta Ružomberok na pár minút zastavil čas.

Frozen RK 2013 plagát

 

Mohli za to študenti jednoodborovej psychológie z Katolíckej univerzity, ktorí sa zúčastnili akcie s názvom Frozen RK. S nápadom prišiel prvák Pavol Rusko, ktorý sa nechal inšpirovať videom Frozen, ktoré bolo natáčané na Manhatanskej stanici v New Yorku. 

Dá sa povedať, že video z Manhatanu bolo natáčané skôr ako zábava, no študenti psychológie sa rozhodli dať tejto akcii hlbší zmysel a tak si na svoje tričká pripevnili ceduľky s témou rýchlej doby, v ktorej žijeme. Niektorí mali na tabuľkách napísané STOP, niektorí „Spomaľ máš privysokú rýchlosť“ a iní „Kam sa ponáhľaš?“. Dve študentky držali veľký plagát, na ktorom bolo napísané Spomaľ Ostaň Stáť, teda SOS.

Cieľom študentov bolo poukázať na stresové obdobie, ktoré nám bráni vychutnávať si život plnými dúškami. Z nášho pohľadu mala akcia pozitívnu odozvu. Niektorí ľudia sa pristavili, iní sa pýtali, čo tým študenti sledovali, no boli aj takí, ktorí prešli bez povšimnutia. 

Nakoniec nám neostáva nič iné, len veriť, že tradícia tejto akcie neostane zabudnutá a že sa rozšíri aj do viacerých miest po celom Slovensku a vzniknú aj ďalšie ročníky.

 

Nájdete nás na Facebooku